Skip to main content

Stipend til unge fiskere

Søk om stipend fra Tromstrygd

Tromstrygd deler hvert år ut opp til 100.000 kroner gjennom 5-10 stipender til unge fiskere. Stipendene deles ut til kandidater i Troms og Finnmark og nordre del av Nordland som tar utdanning eller videreutdanning relatert mot fiskerinæringen.

Årlig søknadsfrist er 15 mars. Alle søkere får svar på sin søknad innen 1. april.