Sjømannsloven erstattes av Skipsarbeiderloven

Sjømannsloven erstattes av Skipsarbeiderloven

Stortinget har vedtatt ny lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven). Loven erstatter sjømannsloven. Det er foretatt en fullstendig revisjon av sjøfolks arbeidsrettslige vern.

Forbedring av stillingsvernet

Lovendringen innebærer både en forbedring av stillingsvernet og en utvidelse av rettigheter som samlet sett gir en vesentlig styrking av sjøfolks stilling.

Samtidig medfører lovendringen at konkurranseevnen til norske skip i utenriksfart i det alt vesentlige opprettholdes.

“Sjømann” erstattes med “arbeidstaker”

Begrepet «sjømann» er erstattet med «arbeidstaker» for å harmonisere med arbeidsmiljøloven, samt for å styrke en kjønnsnøytral yrkesbetegnelse.

I følge Stortingets nettside trer loven i kraft 20.8.2013. Unntatt lovens kapittel 10, som trer i kraft 1.1.2014.
Skipsarbeiderloven

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks