Sikkerhetsmanual for fartøy under 20 meter

Sikkerhetsmanual for fartøy under 20 meter

Som vi har informert om tidligere i medlemsinformasjoner og på Tromstrygdskolen ble det 1. april 2010 vedtatt at fiske- og fangstfartøy skulle omfattes av § 7 i lov om skipssikkerhet.

I § 7 i lov om skipssikkerhet står det følgende:

Rederiet skal sørge for å etablere, gjennomføre og videreutvikle et dokumenterbart og verifiserbart sikkerhetsstyringssystem i rederiets organisasjon og på det enkelte skip, for å kartlegge og kontrollere risiko samt sikre etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller i sikkerhetsstyringssystemet selv. Sikkerhetsstyringssystemets innhold, omfang og dokumentasjon skal være tilpasset behovet til rederiet og den aktiviteten det driver.

Få tilsendt manual

For å hjelpe deg som ikke har etablert et slikt system, har Tromstrygd sammen med Theia AS utviklet en manual som du nå får tilsendt kostnadsfritt som nok en jubileumsgave fra Tromstrygd.

For at denne manualen skal være fartøyspesifikk, må du fylle ut navn og øvrige data om båten din. Du må også tilføye det som vil være spesielt for din båt og din type drift, og som vi ikke har klart å fange opp. Manualen vil bli revidert årlig, og du vil få tilsendt relevante endringer og nyheter.

For de som har vært på Tromstrygdskolen, vil risikoanalysen være “en lek”. For dere andre – det er bare å gå i gang! Risikoanalysen vil være et av de vesentlige punkter som vil bli tatt opp ved anmeldte og uanmeldte inspeksjoner av Sjøfartsdirektoratet.

Kontakt oss for hjelp

Vi er klar over at noen av dere kan trenge en hjelpende hånd i det videre arbeid med manualen.

  • Eirik Fosland, telefon (918 47 994
  • Georg Lorentzen, telefon 952 89 956
  • Jan Arve Østgård, telefon 414 46 608
  • Reidar Johnsen (Theia), telefon 417 97 100

Husk: “Du og båten din skal komme hjem igjen like hel og pen som da du dro ut” 

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks