RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING

Tromstrygd er som våre medlemmer underlagt en rekke reguleringsbestemmelser.

Denne gangen gjelder hvordan Tromstrygd som forsikringsselskap behandler innkomne klager.

Dagens rutine er at våre medlemmer har anledning til å klage inn en avgjørelse i en havarisak til selskapets styre.

Våre medlemmer har også anledning til å få behandlet et avslag eller en avkortning i Finansnæringens klagenemd. Dette blir det skriftlig opplyst om i brevs form når avslaget/avkortningen meddeles medlemmet.

De nye retningslinjene angir at alle forsikringsselskap skal ha en formell klagebehandlingsrutine og en klagebehandlingsfunksjon. Forsikringsselskap skal dessuten ha et system for registrering av klager og klager skal rapporteres til Finanstilsynet. Forsikringsselskap skal videre besørge intern oppfølging av klager, informere om og offentliggjøre opplysninger om sin klagebehandlingsprosedyre og ha regler for selve klagebehandlingen.

Så – hvis du har noe å klage på som gjelder Tromstrygd sin håndtering av salg, krav, havarioppgjør, forsikringsvilkår, kostnader og administrasjon – da er det bare å ta kontakt med undertegnede, Ole Jørgen Ørjavik på e-mail: ole.jorgen@tromstrygd.no, telefon kontor 77600600, mobil +47 959 24 470 eller per post Tromstrygd, postboks 141, 9252 Tromsø.   

 

Klagene vil bli lagt frem for styret på etterfølgende styremøte. Klageren vil så få skriftlig tilbakemelding senest en uke etter styremøtet er avholdt.

Klagene vil bli protokollført fortløpende.

Antall klager fordelt på årsak vil så bli rapportert til Finanstilsynet

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks