Skip to main content

Rabatt etter tiltak på fartøy

Gode investeringer lønner seg

Tromstrygd gir deg tilskudd til kjøp av sikkerhetsutstyr og rabatt på forsikringspremien når du investerer i utstyr som gjør fartøyet ditt sikrere. Ved å investere f.eks. i stålkjøl vil du få tilskudd til kjøp av kjølen og en fast rabatt på den årlige premien i Tromstrygd.

Kontakt oss om du har utbedret båten din, eller om du går med tanker om å gjøre dette. Les mer om tilkuddsordningen som gir deg støtten til kjøp av sikkerhetsutstyr her.