NY FORSKRIFT FOR FISKEBÅTER UNDER 500 BRUTTOTONN.

Da er den nye forskriften for fiskefartøy under 500 BT fastsatt og gjelder fra 01. januar 2017. Det forventes fra Sjøfartsdirektoratet at sikkerhetsstyringssystemet er etablert og tatt i bruk inne 01. juli 2017. Båter over 500 BT har som kjent tidligere fått pålegg om etablering av ISM-sikkerhetsstyringssystem. Vedlagt følger: Orientering fra Sjøfartsdirektoratet om forskriften Forskriften for båter under 500 BT   Når det gjelder bestemmelsene i Nordisk Sjøforsikringsplan, er de som følger når det gjelder sikkerhetsforskrifter: 3-22. Sikkerhetsforskrifter Med sikkerhetsforskrifter...

Continue reading

Jubileumsgave til våre medlemmer

    For 50 år siden ble Tromstrygd stiftet. Som de fleste medlemmene har fått informasjon om tidligere, har styret i denne anledning besluttet å gi våre medlemmer og eiere en jubileumsgave som sendes ut i disse dager.

Continue reading

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks