God påske fra Tromstrygd

Påsken står for døren, men mange fiskere drar på havet også i den stille uke. På land passer vi i Tromstrygd på sikkerheten til medlemmene våre. – Spredningen av koronaviruset preger enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn og virksomheter over hele Norge, og i resten av verden. For Tromstrygd, som for alle andre, er det fortsatt viktig å beskytte medmennesker mot å bli alvorlig syke. Vi må alle bidra i den nasjonale dugnaden for å begrense spredningen av viruset. Samtidig er vi tilgjengelig for våre medlemmer om noe skulle skje, sier adm.dir Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd. Virksomheter...

Continue reading

– Vi som lever av naturen må ta hensyn til miljøet rundt oss

Tromstrygd tilbyr medlemmene digital tilgang til forsikringspapirene på Min side. Nå oppfordrer de fiskerne i nord til å registrere seg på Min side, slik at behovet for papirdokumenter reduseres til beste for miljøet. Den norske fisken er kjent over hele verden for sin høye kvalitet og gode levevilkår. Flott natur, kaldt klima og et kaldt rent hav er viktige årsaker til at folk over hele verden velger norsk sjømat når de handler matvarene sine. Nå ønsker Tromstrygd å iverksette tiltak for å redusere miljøbelastningen og ta vare på den sårbare naturen som medlemmene lever av. –...

Continue reading

– Vi er tilgjengelig om noe skulle skje

Fiskerne må ut på havet for å sikre matforsyningen selv om Norge stenges ned for å hindre spredning av Koronaviruset. På land passer Tromstrygd fortsatt på sikkerheten til medlemmene sine.  – Koronaviruset setter hele samfunnet i en svært krevende situasjon. For Tromstrygd, som for alle andre, er det viktigste nå å beskytte medmennesker mot å bli alvorlig syke. Vi må alle bidra i den nasjonale dugnaden for å begrense spredningen av viruset. Samtidig er vi tilgjengelig for våre medlemmer om noe skulle skje, sier adm.dir Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd. Koronaviruset har ført...

Continue reading

Har delt ut over en million kroner til unge fiskere i nord

Tromstrygd har siden 2005 delt ut over en million kroner i utdanningsstipend til unge fiskere i nord. Nå kan du søke om stipend for 2020. Stipendordningen er for ungdom og unge voksne i Nordre-Nordland, Troms og Finnmark som tar utdanning innenfor fiskeri og fangst. – Relasjonen til Tromstrygd vektlegges. Den kan være at du har egen båt eller har arbeidet ombord i en fiskebåt som har vært forsikret i Tromstrygd. Det kan også være at noen i familien er medlem i Tromstrygd, sier markedssjef Frank Manin i Tromstrygd. Over 1 million kroner siden 2005 Tromstrygd deler ut inntil...

Continue reading

Tilbyr medlemmene gratis gjennomgang av båten

Tromstrygd gjør det enklere for redere å etablere gode rutiner for egenkontroll. Nå viderefører de ordningen med gratis gjennomgang av fartøy over 15 meter. – I starten av februar sendte vi brev til medlemmer med båter over 15 meter hvor vi tilbyr en gratis gjennomgang av fartøyet. Dette er en viktig service fra Tromstrygd til våre medlemmer som vi har tilbudt i 10 år, sier Adm.dir Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd. Interne revisjon Alle fartøy skal ha en årlig gjennomgang (intern revisjon) av sikkerhetssystemet. Gjennomgangen skal foretas med ikke mer enn 12 måneders mellomrom...

Continue reading

Nå kan du forsikre personer som fører tilsyn med båten under opplag

Redere er pålagt å forsikre personer som fører tilsyn og utfører forefallende vedlikehold mens båten ligger i opplag. Nå tilbyr Tromstrygd en opplagsdekning som ivaretar dette behovet. – Dette er en ren yrkesskade dekning som er tilpasset personer som fører tilsyn og vedlikehold på båten under opplag. Vi har også fått fremforhandlet dekningen til å gjelde klargjøring av bruk før og etter sesong, sier markedssjef Frank Manin i Tromstrygd. Anbefaler pakkeforsikring Rederne er pliktet til å forsikre sine ansatte mens de utfører arbeid, enten dette skjer til havs eller på land....

Continue reading

Julehilsen fra Tromstrygd

Vi har snart lagt bak oss et godt 2019 og har begynt forberedelsene til 2020. Tromstrygd har en positiv vekst av nye båter og nye medlemmer i året som har gått. Velkommen til alle nye medlemmer. Skadeutviklingen går riktige veien og det betyr at vi for 2019 utbetaler 10 % i premierabatt til deg som kunde. Av positive opplevelser som jeg vil trekke frem fra høsten er Tromstrygdskolen som vi har avholdt i Mehamn, Skjervøy og to ganger i Tromsø med rundt 150 medlemmer tilstede. Dette er vår viktigste arena for å snakke om forebyggende sikkerhetsarbeid. Det siste året har vi hatt et spesielt...

Continue reading

Vil redusere papirbruken

I disse dager sender Tromstrygd ut kassevis med forsikrings-dokumenter på papir til medlemmene. Det ønsker de å slutte med.   – Vi håper flere medlemmer vil motta papirene elektronisk neste år, sier adm.dir. Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd. I 2019 har Tromstrygd lansert en selvbetjent forsikringsportal for medlemmene. Her kan fiskere og redere lese og oppbevare forsikringspapirene sine, gjøre endringer i pakkeforsikringer og be om endringer i forsikringer. Målet er å gjøre det enklere for medlemmene å administrere forsikringene, og samtidig redusere papirbruken og belastningen på miljøet....

Continue reading

Tromstrygdskolen – en viktig møteplass

Tromstrygdskolen samlet rundt 150 fiskere og redere til faglig og sosial samling høsten 2019. – Tromstrygdskolen er en viktig møteplass for våre medlemmer, sier adm.dir. Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd. Tromstrygdskolen tar opp tema som er relevant for kystfiskerne, med særlig vekt på sikkerheten ombord i fiskebåtene. Dette er tema som mange fiskere er opptatt av. – Vi opplever at de temaene vi tar opp er relevante for medlemmene våre. Vi forsøker å berøre problemstillinger som de opplever i det daglige arbeidet. Da er sikkerheten til personellet ombord et nøkkeltema, sier markedssjef...

Continue reading

Slik kommer du i gang med Min Side

Nå kan du motta forsikringspapirene fra Tromstrygd elektronisk. Her er oppskriften for hva du må gjøre. Oppdater din profil på ”Min side” For å få elektronisk tilgang til forsikringspapirene må du oppdatere din profil på ”Min side” og velge hvordan du vil bli varslet om at nye dokumenter er tilgjengelig. For å oppdatere din profil og velge elektronisk publisering, må du gå inn på hjemmesiden vår og logge deg inn på ”Min side”. Adressen er https://minside.tromstrygd.no/ . Du kan også gå inn fra nettsiden som vist ovenfor. Logg deg inn ved bruk av Bankid på mobil Du kan logge...

Continue reading

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks