Medlemsfordeler

Når du er medlem hos oss får du overskuddsdeling, økonomisk støtte til skadeforebyggende tiltak og tilbud om å delta på vår egen Tromstrygdskole.

Medlemsfordeler:

 • En egenandel ved skade, som er landets laveste egenandel.
 • Ingen aldersfradag i erstatningen,  verken på skrog, maskiner eller elektrisk/elektronisk utstyr. Dette gjelder fartøyer under 15 m/25 brt.
 • Bonus ved skadefri seilas.
 • Reduksjon i premien som følge av overskuddsdeling.
 • Direkte økonomisk støtte ved investering i skadeforebyggende tiltak. Ingen termintillegg til den avtalte prisen.
 • Utdeling av materiell og utstyr. (fartøyshandbok / vann & brann -alarm)
 • Ingen tilleggsrenter ved for sen eller utsatt premiebetaling.
 • Betalingsutsettelse dersom du kontakter oss ved betalingsproblemer.
 • Stemmerett på Tromstrygds generalforsamling med muligheter til å påvirke selskapets politikk.
 • Alle beslutninger som angår ditt forsikringsforhold tatt ved selskapets kontor i Tromsø, ikke minst skadebehandling og erstatningsoppgjør.
 • Deltagelse på Tromstrygdskolen gir rabatt i forsikringspremien.
 • Bruksrett til selskapets hus på Kanariøyene, det finnes en egen gruppe på Facebook med bilder: Tromstrygdhuset i Arguineguin
 • Du får også rabatt på ulike produkter som vi har gjennom våre samarbeidspartnere.
 • Lojale kunder(etter 10 års kundeforhold) får 20% reduksjon av standard egenandel ved kaskoskadeoppgjør.

Her er finner du et utdrag av hva du kan få tilbud på:

Det er egnene priser på disse produktene, opplys om at du er medlem hos oss.

Tilskuddliste for skadeforebyggende tiltak:

Farts- og opplagsoppgave:

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks