GDPR

Informasjon om behandling av personopplysninger

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er: navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, bilnummer, bilder og fødselsdato.

Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap har konsesjon for behandling av personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringsavtaler i tråd med reglene i forsikringsvirksomhetsloven og i overensstemmelse med personopplysningsloven. Opplysningene er samlet fra kunden selv eller deres representanter, kredittinformasjonsregistre og fra offentlige registre. Registreringen foretas for at Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap skal kunne vurdere søknader om forsikring, foreta rådgivning, administrere forsikringsavtaler, vurdere skader, opprette forsikringsstatistikk, foreta produktutvikling og eventuell markedsføring av egne produkt.

Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Overlevering av personopplysninger til en tredjepart kan likevel skje med samtykke fra den registrerte og i de tilfeller Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap er forpliktet i henhold til loven til å overlevere slike opplysninger. Nødvendige opplysninger vil kunne overleveres samarbeidspartnere for f eks skadebehandling og til andre foretak i samme konsern. Under gitte forutsetninger kan den registrerte reservere seg mot registrering i et konsernregister.

Dersom den registrerte fremmer klage til Finansklagenemnda, er dette å anse som grunnlag for utlevering av personopplysningene til klageorganet, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav f

Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap utleverer personopplysninger til Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF) og til Sentralt skaderegister (FOSS). Dette er fellesregistre for forsikringsbransjen hvor formålet er å forhindre/begrense forsikringssvindel og å sikre en ensartet risikobedømmelse.

Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap oppbevarer i overensstemmelse med lovgivningen, over en begrenset tid, personopplysninger om kunder for forsikringer som ikke er blitt innvilget og forsikringer som er utløpt.

Ansvarlig for innhenting og oppbevaring av personopplysningene er Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap (organisasjonsnummer  938 710 953).

Dersom den registrerte ønsker opplysninger om hvilke personopplysninger Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap har om vedkommende eller ønsker å foreta rettelser må dette skje ved en skriftlig henvendelse. En slik henvendelse må være underskrevet av den registrerte. Henvendelsen sendes til Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap , Postboks 141, 9252 Tromsø eller firmapost@tromstrygd.no. Vi ber om at du oppgir kunde- eller polisenummer i din henvendelse.

Vi oppfordrer alle til å ikke sende oss fødsels- og personnummer eller sensitive opplysninger på e-post.

Kontakt oss

  • SAMTYKKEERKLÆRING

    Jeg ønsker å motta avtaledokumenter og brev fra Tromstrygd elektronisk. Jeg får e-post når nye dokumenter er tilgjengelig på Din side på Tromstrygd.no Jeg er selv ansvarlig for at Tromstrygd har min oppdaterte e-postadresse.
    For at Tromstrygd skal kunne gi meg relevante råd, tillater jeg at de kan dele kundeopplysninger om meg. Dette gjelder ikke sensitiv informasjon, som for eksempel helseopplysninger.
    Jeg ønsker å motta nyttig informasjon og tilbud på e-post etter at jeg eventuelt avslutter mitt medlemsforhold i Tromstrygd
HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks