Har delt ut over en million kroner til unge fiskere i nord

Tromstrygd har siden 2005 delt ut over en million kroner i utdanningsstipend til unge fiskere i nord. Nå kan du søke om stipend for 2020.

Stipendordningen er for ungdom og unge voksne i Nordre-Nordland, Troms og Finnmark som tar utdanning innenfor fiskeri og fangst.

– Relasjonen til Tromstrygd vektlegges. Den kan være at du har egen båt eller har arbeidet ombord i en fiskebåt som har vært forsikret i Tromstrygd. Det kan også være at noen i familien er medlem i Tromstrygd, sier markedssjef Frank Manin i Tromstrygd.

Over 1 million kroner siden 2005

Tromstrygd deler ut inntil 100.000 kroner i stipend per år. Størrelsen på stipendet avhenger av antall kvalifiserte søkere som blir valgt ut som mottakere. De siste årene har stipendet vært et godt bidrag til unge som er i gang med sin fiskeriutdannelse.

– Siden starten i 2005 har vi delt ut godt over 1 million kroner til unge fiskere i nord. Vi håper at stipendet kan være en hjelp til unge fiskere som er i gang med utdanningen. Målet er å sikre god rekruttering til fiskeryrket, sier Manin.

Søknadsskjema for utdanningsstipend fra Tromstrygd

Satser på fiskerinæringen

Nord-Norge er et kjerneområde for fiskeri med mange båter og aktive fiskere. Nå står en ny generasjon klar for å gå inn i næringen. Om du ønsker å søke om stipend finner du søknadsskjemaet på nettsidene til Tromstrygd. I søknaden må du oppgi hvilken skole, linje og klasse du går i.

– I fjor mottok vi rundt 50 søknader på utdanningsstipend. Vi håper enda flere søker på stipend i år, sier Manin. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. mars og søknadene skal være behandlet til 1. april 2020.

– De som får utdanningsstipend fra Tromstrygd vil motta en e-post fra oss om dette når tildelingen er gjennomført. I tillegg vil stipendmottakerne bli offentliggjort på Facebook-siden til Tromstrygd, sier Manin.

Avfotografert Øyvind Bræck

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks