Hvilken forsikring trenger du?

Forsikring skal dekke de økonomiske konsekvensene av hendelser som er utenfor reders kontroll og som skjer plutselig og uforutsett. Forsikring er en forutsetning for å få finansiering og ingen seriøs reder sender sitt skip til havs uten skikkelige forsikringer. 

I Norge dekkes forsikringene for fartøy over 15 meter hovedsaklig på vilkårene i Norsk Sjøforsikringsplan. Sjøforsikringsplanen er kommet i stand som et samarbeide mellom rederinæringen og forsikringsselskapene og den første planen ble laget allerede i 1871.

Fartøy under 15 meter dekkes på egne vilkår som er tilpasset forsikringsavtaleloven. Innholdet i forsikringene kan variere med fartøytype og hvilken forsikringsavtale som er inngått mellom forsikringsselskap og reder.

Sjøforsikring

Sjøforsikring er et samlebegrep for forsikring for fiskebåter, utstyr og fangst, Forsikring skal dekke de økonomiske konsekvensene av hendelser som er utenfor reders kontroll og som skjer plutselig og uforutsett.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring dekker det rettslige erstatningsansvar en reder kan komme i som direkte følge av driften av fartøyet. I tillegg kan man tegne panthaverinteresseforsikring som dekker panthavers tap.

Personalforsikring

Vi har en pakkeforsikring som er spesialtilpasset fiskerinæringen. Pakken består av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring som gjelder på fritid.

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks