Skip to main content

Vi forsikrer ditt fartøy

Fartøyforsikring

Fartøyforsikringen skal dekke de økonomiske konsekvensene av plutselige og uforutsette hendelser utenfor rederens og mannskapets kontroll. For å kunne gi riktige vilkår og god pris, er det viktig at vi får alle relevante opplysninger om fartøy, drift og fartsområde. Ta kontakt med oss for gode råd. Benytt gjerne tilbudsskjemaet til høyre, så kontakter vi deg. 

Kasko
Kaskoforsikring dekker skade på og totaltap av selve båten med fastmontert tilbehør samt  deler av kollisjonsansvaret.

Ansvar
Ansvarsforsikring dekker det rettslige erstatningsansvaret båteieren kan komme i som følge av driften av båten.

Krig
Den inkluderte krigsforsikringen dekker skader som følge av krigsrisiko, militærøvelser, gamle miner, sabotasje, sjørøveri mv.

Se våre forsikringsvilkår her:

Kontakt oss for tilbud på forsikring: 

Frank Manin
Markedssjef
Mobil: 900 73 373
E-post: frank@tromstrygd.no