– De som deltar på Tromstrygdskolen har klart færrest skader

I år er det 15 år siden Eirik Fosland arrangerte den første Tromstrygdskolen på sikkerhetssenteret i Honningsvåg. Denne høsten tar ny adm.dir Ole Jørgen Ørjavik Tromstrygdskolen ut på ny turné i Troms og Finnmark.

– Tromstrygd er tuftet på at vi kjenner fiskerne i Troms og Finnmark. Til høsten går vi i gang med Tromstrygdskoler på flere steder i regionen, sier adm.dir Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Klart færrest skader

Ørjavik kom inn i Tromstrygd høsten 2018. Han erstattet Eirik Fosland som har 25 år bak seg som leder for fiskernes eget forsikringsselskap. Begge er de enige om at Tromstrygdskolen er et tilbud som øker sikkerheten ombord i fiskebåtene.

– Vi ser at Tromstrygdskolen virker. Det er en klar sammenheng mellom deltakelse på Tromstrygdskolen og antall skader fiskerne melder inn. De som deltar på skolen, og som beskytter seg mest ombord i fiskebåten, har klart færrest skader, sier Eirik Fosland.

Like hel hjem igjen

Tromstrygdskolen er et ambulerende tilbud til fiskerne i Troms og Finnmark, hvor fagpersonene i Tromstrygd møter fiskerne på de minste båtene der de har tilhold langs kysten. For de større båtene over 15 meter arrangeres det et par felles samling per år, mens rederi med flere båter får tilbud om et opplegg tilpasset deres behov.

– Hovedbudskapet har helt fra starten vært at fiskerne og båten skal komme hjem like hel og pen som da de dro ut. Vi ønsker at Tromstrygdskolen skal bidra til færre dødsfall, færre alvorlige personskader og færre materielle skader på båtene, sier Fosland.

Viktig møteplass

Gjennom de 15 årene som har gått har Tromstrygdskolen utviklet seg til å bli en viktig møteplass hvor fiskerne utveksler erfaringer fra sitt daglige arbeid.

– Fiskerne deler erfaringer om det utstyret de bruker og de sikkerhetssystemene som fungerer godt. I tillegg informerer vi i Tromstrygd om lover og regler som berører de og som det kan være vanskelig å fange opp på egenhånd, sier Ørjavik.

– Dette handler ofte om regler som fiskerne må ta hensyn til i sin drift av båten, blant annet hva som kreves for å ha et godkjent fartøy.

Rabatt på polisen

I tillegg til det faglige innholdet får deltakerne på Tromstrygdskolen også en direkte økonomisk fordel fra Tromstrygd.

– De som deltar på Tromstrygdskolen får rabatt på forsikringspolisen i fire år etter gjennomført skole. I tillegg er de bedre rustet til å unngå skade på seg selv og båten, noe som er svært viktig for økonomien til båt og mannskap, sier Ørjavik.

Nye samlinger til høsten

Samlingene til Tromstrygdskolen høsten 2019 er planlagt på følgende steder:

Skjervøy lørdag 5.10.19

Mehamn lørdag 21.9.19

Tromsø for båter under 15 meter fredag 1.11.19

Tromsø Stor kyst onsdag 27.11.19 (dagen før Fiskebåt Nord)

– De som ønsker å melde seg på en av samlingene kan gjøre dette ved å sende e-post til frank@tromstrygd.no. Vi håper mange blir med på samlingene denne høsten, sier Ørjavik.

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks