Klagebehandling

Vi tar din klage på alvor

Tromstrygd er som våre medlemmer underlagt en rekke reguleringsbestemmelser. Dette berører også hvordan vi behandler innkomne klager.

Retningslinjer for klagebehandling

Våre medlemmer har anledning til å klage inn en avgjørelse i en sak til selskapets styre.

Våre medlemmer har også anledning til å få behandlet et avslag eller en avkortning i Finansnæringens klagenemd. Dette blir det skriftlig opplyst om i brevs form når avslaget/avkortningen meddeles medlemmet.

De nye retningslinjene angir at alle forsikringsselskap skal ha en formell klagebehandlingsrutine og en klagebehandlingsfunksjon. Forsikringsselskap skal dessuten ha et system for registrering av klager og klager skal rapporteres til Finanstilsynet.

Forsikringsselskap skal videre besørge intern oppfølging av klager, informere om og offentliggjøre opplysninger om sin klagebehandlingsprosedyre og ha regler for selve klagebehandlingen.

Hvis du har noe å klage på som gjelder Tromstrygd sin håndtering av salg, krav, havarioppgjør, forsikringsvilkår, kostnader og administrasjon – da er det bare å ta kontakt med undertegnede, Ole Jørgen Ørjavik på e-mail: ole.jorgen@tromstrygd.no, telefon kontor 776 00 600, mobil +47 959 24 470 eller per post Tromstrygd, postboks 141, 9252 Tromsø.  

Klagene vil bli lagt frem for styret på etterfølgende styremøte. Klageren vil så få skriftlig tilbakemelding senest en uke etter styremøtet er avholdt.

Klagene vil bli protokollført fortløpende. Antall klager fordelt på årsak vil så bli rapportert til Finanstilsynet

Fiskernes eget forsikringsselskap

Tromstrygd er et forsikringsselskap av- og for fiskere i Troms og Finnmark.
Vi jobber for at du og båten din skal komme hjem igjen like hel og pen som da dere dro ut.
Vi tar gjerne en prat om forsikring av båt, mannskap og redskap.

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Besøk oss

Grønnegata 72
9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
E-post: firmapost@tromstrygd.no

Postadresse

Postboks 141
9252 tromsø
Faktura: faktura@tromstrygd.no

Meld skade

Tromstrygd: 77 60 06 00
- - -
Hovedredningssentralen
Sør-Norge: 51 51 70 00
Nord-Norge: 75 55 90 00

© 2020 Design fra Feitfisk AS