Bærekraft

Vi tar vare på naturen og havet vi lever av

Den norske sjømatnæringen er anerkjent for sin bærekraftige forvaltning av fiskeressursene, og det rene, kalde havet vi høster av. Dette er en anerkjennelse det er viktig å ta vare på.

Vi i Tromstrygd ønsker derfor å gjøre det vi kan for å redusere miljøpåvirkningen fra egen virksomhet, og bidra til fokus på dette i resten av næringen.

Vi i Tromstrygd har satt oss følgende miljømål:

Vi skal redusere bruken av papir i vår virksomhet.
Tromstrygd benytter papir i forbindelse med saksbehandling og utsendelse av forsikringspapirer til medlemmer. Vi har de siste årene utviklet en digital forsikringsportal «Min side» for våre medlemmer. Tromstrygd skal arbeide for at flere medlemmer tar i bruk «Min side» slik at vi gjennom dette reduserer bruken av fysiske papirdokumenter i vår virksomhet.

Økt bruk av forsikringsportalen «Min side» og hjemmesiden tromstrygd.no
Tromstrygd sender årlig ut tusenvis av fysiske brev til medlemmene. Økt bruk av forsikringsportalen «Min side» og tjenestene på hjemmesiden vil også redusere behovet for å sende ut fysiske dokumenter til medlemmene.

Vi skal redusere reisevirksomheten, benytte videomøter og klimavennlige transportmetoder der det er mulig.
Tromstrygd har kunder fra Nordre Nordland til Øst-Finnmark. Vi har også samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt som er viktige for at vi skal kunne tilbyr gode forsikringsprodukter til våre medlemmer. For å redusere miljøpåvirkningen fra reiser vil vi søke å benytte videomøter i større grad enn tidligere. I de tilfellene hvor reiser må gjennomføres vil vi søke å benytte klimavennlige transportalternativer så langt dette er mulig.

Vi skal stille krav om bærekraft til våre underleverandører.
Tromstrygd kjøper tjenester fra en rekke underleverandører. Vi har tro på at noen må gå foran og stille krav om vi skal få til endringer hvor vi tar bedre vare på miljøet. Vi vil derfor stille krav til våre underleverandører om at de iverksetter tiltak for å redusere miljøbelastningen fra deres virksomhet.

Vi skal sette fokus på miljømessig bærekraft gjennom vår kommunikasjon med medlemmene.
Miljømessig bærekraft handler i stor grad om holdningene til de menneskene som er en del av fiskerinæringen. Vi i Tromstrygd skal derfor sette fokus på miljømessig bærekraft gjennom vår kommunikasjon med medlemmene. Vi håper at dette vil bidra til at stadig flere ser verdien av å ta enda bedre vare på det havet vi alle lever av.

Fiskernes eget forsikringsselskap

Tromstrygd er et forsikringsselskap av- og for fiskere i Troms og Finnmark.
Vi jobber for at du og båten din skal komme hjem igjen like hel og pen som da dere dro ut.
Vi tar gjerne en prat om forsikring av båt, mannskap og redskap.

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Besøk oss

Grønnegata 32
9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
E-post: firmapost@tromstrygd.no

Postadresse

Postboks 141
9252 Tromsø
Faktura: faktura@tromstrygd.no

Meld skade

Tromstrygd: 77 60 06 00
- - -
Hovedredningssentralen
Sør-Norge: 51 51 70 00
Nord-Norge: 75 55 90 00

© 2020 Design fra Feitfisk AS