Skip to main content

Spørsmål og svar

Hvorfor får jeg ikke logget inn på Min Side?
For å kunne logge inn på Min Side må du ha en av følgende roller i selskapet og dette må være registrert i Brønnøysundregistrene: Daglig leder, adm.direktør, innehaver, deltaker med fullt ansvar, deltaker med delt ansvar, bestyrende reder, kontaktperson eller forretningsfører. Hvis du har en av disse rollene, rollen er registrert i Brønnøysundregistrene og selskapet er registrert hos Tromstrygd med riktig organisasjonsnummer, vil du ha tilgang til å logge på Min Side. Du benytter din personlige BanID for å logge inn. 

Hvordan får jeg tilgang på Min Side?
Alle medlemmer i Tromstrygd har tilgang til Min Side. I rederi med flere ansatte kan rederiet selv bestemme hvilke ansatte eller samarbeidspartnere som skal ha tilgang til forsikringsportalen (f.eks. regnskapsbyrå). De som er gitt tilgang kan logge seg på Min Side med BankID – akkurat slik du gjør i nettbanken.

Hvordan kan jeg endre mannskap i mannskapsforsikringen?
Du kan selv gjøre endringer i mannskapet som skal være dekket av mannskapsforsikringen inne på Min Side. Logg deg på og følg instruksjonene. Du finner også en veiledningsvideo for endring av mannskap her.

Må jeg benytte forsikringsportalen Min Side for å ha forsikringene min i Tromstrygd?
Tromstrygd ønsker at flest mulig medlemmer benytter forsikringsportalen. Dette gir oss mulighet til å distribuere forsikringspapirer digitalt og unngå utsendelse av store mengder papir. Du får i tillegg god oversikt over dine forsikringer. Medlemmer som ikke ønsker å benytte forsikringsportalen kan kontakte oss på telefon 77 60 06 00 så finner vi en løsning.  

Hvor får jeg tilgang til forsikringspapirene mine
Når du har logget inn og registrert deg legger vi forsikringspapirene og premienota i forsikringsportalen Min Side. Du kan logge deg inn på Min Side med BankID her. Medlemmer som ikke benytter forsikringsportalen får forsikringspapirene sendt per post ved det årlige hovedforfallet. Se hvordan du registrerer deg i forsikringsportalen her.

Hvor finner jeg min siste faktura fra Tromstrygd?
Når du har registrert deg som e-kunde hos Tromstrygd legger vi dine fakturaer i forsikringsportalen Min Side. Du kan logge deg inn på Min Side med BankID her.

Blir jeg varslet når det kommer nye dokumenter på Min Side?
Ja, vi sender deg varsel på e-post og/eller SMS når det skjer noe på Min Side som gjelder din forsikring. Du velger selv hvordan du vil bli varslet når du registrer deg. Du kan logge deg inn på Min Side med BankID her.

Får jeg opplæring i bruk av Min Side?
Vi har laget videoer som viser hvordan du kan logge deg på Min Side og bruke tjenestene der. Ring oss gjerne om du har spørsmål, så vil vi gjøre vårt ytterste for at du skal få dette til.

Koster det noe ekstra å benytte Min Side?
Nei, det koster ikke ekstra å benytte forsikringsportalen. Når vi kan sende deg forsikringspapirer digitalt i portalen vil vi faktisk redusere kostnadene til papir og postgang. Dette øker mulighetene for at vi kan gi premierabatt til våre medlemmer.

Slik bruker du Min Side

I denne instruksjonsvideoen viser økonomisjef Torill Dale deg hvordan du logger på og benytter de selvbetjente mulighetene som finnes på Min Side. Her lærer du blant annet å melde mannskap inn og ut av pakkeforsikringen, finne og laste ned forsikringsdokumenter og faktura, samt holde oversikt over skadehistorikk og status for behandling av skader.