Skip to main content

Rabatt under opplag

Send farts- og opplagsoppgaven til Tromstrygd
Adresse: Postboks 141, 9252 Tromsø
E-post: firmapost@tromstrygd.no

Vi gir deg redusert premie under opplag

Mange rederi legger båtene i opplag enkelte perioder av året. Det reduserer risikoen for skade på båten. Tromstrygd tilbyr derfor rabatt under opplag til medlemmer hvor båten har en forsikringssum på minimum 750.000 kroner.

Når fartøyet ligger i havn uavbrutt i minst 30 dager tilbakebetales 25% av premien for båter under 15 meter under havneoppholdet. Krav på premiereduksjon for opplag må være sendt til Tromstrygd senest 3 måneder etter polisens utløp.

For å få rabatt på forsikringspremien mens fartøyet er i opplag må du fylle ut skjemaet for Farts- og opplagsoppgave og sende det til oss på slutten av året eller på begynnelsen av det nye. Du vil da få fratrekk for opplagsperioden på din neste faktura