Skip to main content

Revisjonsordningen

Vi hjelper deg med revisjon av sikkerhetssystemene

Tromstrygd tilbyr medlemmer med fartøy over 15 meter støtte til gjennomgangen av sikkerhetssystemet. Gjennomgangen skal normalt foretas annet hvert år, gjerne i det året fartøyet ikke har klassing. Tromstrygd har engasjert selskapet North Agency i Tromsø til å bistå rederiene med å gjennomføre egenkontrollen.

Revisjonsordningen er en hjelp til egenkontroll og en forberedelse til hoved- og mellomliggende klassing fra Sjøfartsdirektoratet. Den tekniske inspektøren fra North Agency vil bistå deg som reder ved gjennomgangen av sikkerhetstyringssystemet og det tekniske utstyret ombord. Etter revisjonen mottar reder revisjonsrapport og hvis teknisk inspektør har forslag til forbedringer vil dette fremgå av rapporten. Det gis også informasjon om muligheter for ytterligere tilskudd og rabatter fra Tromstrygd knyttet til investering i sikkerhetsutstyr.

Revisjonen tar rundt 4 timer for de minste båtene og noe lengre tid for de største fartøyene. Tromstrygd informerer medlemmene om muligheten for revisjon i god tid før den skal gjennomføres. Kontrollen gjennomføres når det passer for rederiene.

Faktaboks egenkontroll

  • Fartøy over 15 meter, men under 500BT, er underlagt tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet. Rederiet skal ha en årlig, verifiserbar gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet for å vurdere sikkerhetsstyringssystemets effektivitet og om det er behov for forbedringer.
  • Fartøy over 500BT skal ha et godkjent (sertifisert) sikkerhetsstyringssystem i henhold til ISM-koden. Koden krever at rederiet gjennomfører interne revisjoner av systemet med ikke mer enn 12 måneders mellomrom.

For fartøy under 15 meter gjelder disse egenkontrollene:

  • Fartøy med største lengde fra 8 til 10,67 er underlagt krav om egenkontroll hver 30. måned etter førstegangskontroll hos et godkjent foretak. Kontrollen kan finne sted inntil seks måneder før eller etter denne datoen.
  • Fartøy mellom 8 – 9 meter er pålagt førstegangskontroll og deretter kun egenkontroll. Ved gjennomføring av periodiske egenkontroller skal sjøfartsdirektoratets egenkontrollskjema for fiskefartøy 8-10,67 benyttes. Dersom egenkontrollen ikke er gjennomført i tidsrommet hver 30. måned etter førstegangskontroll, +/- 6 måneder, vil fartøyinstruksen være ugyldig.
  • Forenklet periodisk kontroll for fartøy mellom 9 – 10,67 meter skal finne sted hvert 5. år.

Kilde: Sjøfartsdirektoratet