Skip to main content

Vi deler overskuddet med medlemmene våre

Tromstrygd er et gjensidig forsikringsselskap som er eid av medlemmene. Dette gir oss mulighet til å dele overskuddet med deg som eier gjennom en årlig premierabatt på din forsikring. Størrelsen på premierabatten avhenger av størrelsen på overskuddet til Tromstrygd.

De pengene du sparer kan du bruke på andre nyttige tiltak for båt og mannskap. Du finner informasjon om ditt fratrekk på første premieinnbetaling etter at vi har avholdt vår ordinære generalforsamling.

Kontakt oss om du har spørsmål om premierabatt eller ønsker informasjon om våre forsikringer og medlemsfordeler.

Premierabatten kan varierer fra år til år. I 2021 var den på 15 prosent.