Skip to main content

Tilskuddsordningen

Søk om tilskudd til sikkerhetsutstyr

Tromstrygd gir tilskudd til investering i sikkerhetsutstyr og skadeforebyggende tiltak ombord. Vårt tilskudd skal som hovedregel benyttes til skadeforebyggende tiltak som ikke er lovpålagt fra myndighetene.

Den årlige økonomiske tilskuddsrammen besluttes av et eget utvalg og vil kunne variere fra år til år. Tilskuddet gis som fratrekk ved neste premietermin. Mottaker må i forkant av utbetaling sende inn kopi av kvittering på innkjøpt utstyr. Kvitteringen må ha navn på fartøy og eier påtegnet.

Se listen over sikkerhetsutstyr du kan få støtte til her 

Kontakt oss om tilskuddsordningen

Frank Manin

Markedssjef

Mobil: 900 73 373
Telefon: 77 60 06 09
E-post: frank@tromstrygd.no

Ole Jørgen Ørjavik

Adm.dir

Mobil: 959 24 470
Telefon: 77 60 06 12
E-post: ole.jorgen@tromstrygd.no