Skip to main content

Fartøyhåndboken

Sikkerhet- og vedlikeholdsmanual

Fartøyhåndboken er en sikkerhetshåndbok som tilfredsstiller krav til sikkerhetsstyringssystem for små fartøy under 15 meter. Tromstrygd tilbyr sine medlemmer denne boken gratis. Med Fartøyhåndboken kan du enklere ivareta sikkerheten for båt og mannskap. Fartøyhåndboken er tilgjengelig i fysisk og digitalt format. 

Den fysiske fartøyhåndboken består av tre hoveddeler:

  • Sikkerhet ombord
  • Vedlikehold
  • Risikovurdering

Et komplett digitalt system for sikkerhetsstyring

Tromstrygd lanserer våren 2021 en ny, digital fartøyhåndbok til sine medlemmer. Dette er et komplett og moderne system for sikkerhetsstyring fra North Agency som du kan abonnere på til en betydelig lavere pris som medlem i Tromstrygd. Den digitale fartøyhåndboken er tilgjengelig på PC/Mac og som App til mobiltelefonen. 

Den digitale fartøyhåndboken har følgende innhold: 

  • Sikkerhetsmodul
  • Fartøysmodul
  • Avviksmodul
  • Vedlikeholdsmodul
  • Risikovurderinger
  • Oppgaveliste med utkvittering

Varsel om frister i vedlikeholds- og oppgavemodulen kommer som pushvarsel på telefonen din. 

Sikkerhetssystem for små og mellomstore fartøy

Innholdet i fartøyhåndboken er utformet slik at det omfatter de fleste båttyper og driftsformer, men den passer best til små og mellomstore fartøy. Med Fartøyhåndboken kan du gjennomføre en systematisk risiko og sårbarhetsanalyse for ditt fartøy. Håndboken vil gjøre det enklere for rederiet å vurdere risiko og følge opp de daglige kontrollrutinene. Fartøyhåndboken gir deg bedre oversikt i den daglige driften, slik at du kan ivareta sikkerheten til sjøs, hindre personskade, unngå skade på miljøet og på materielle verdier.