Skip to main content

Tromstrygdskolen

 • ….

  ….

 • ….

  ….

 • ….

  ….

 • ….

  ….

Kunnskapsdeling og sikkerhet i fiskerinæringen

Tromstrygdskolen har siden 2005 vært vår viktigste arena for kompetanseheving i fiskeflåten. Tromstrygd ønsker medlemmer som tar vare på seg selv, mannskapet og de verdiene som ligger i båt og utstyr. På Tromstrygdskolen har vi fokus på sikkerhet til sjøs. Vårt mål er at vi sammen med medlemmene våre skal redusere risikoen for skader og ulykker og øke bevisstheten rundt skadeforebyggende arbeid.

Deltakelse på Tromstrygdskolen gir rabatt på din båtforsikring. Rabatten gjelder i 4 år og fornyes ved ny deltakelse.

Tromstrygdskolen er en ambulerende skole som arrangeres hver høst og vår på ulike steder i landsdelen – vi drar dit medlemmene har sin virksomhet! Om du er medlem i Tromstrygd mottar du invitasjon til Tromstrygdskolen rundt 4 uker før den arrangeres.

Hvorfor delta på Tromstrygd-skolen?

 • Vi tror at en endring av holdning til egen sikkerhet kan skje gjennom Tromstrygdskolen.
 • Vi tror at å gi økonomisk tilskudd til investering i skadeforebyggende tiltak er en fornuftig bruk av fiskernes egne penger.
 • Vi tror at en premieberegning som tar hensyn til graden av skadeforebyggende tiltak for båt og mannskap vil motivere den enkelte fisker til å øke sin egen sikkerhet.
 • Deltagelse på Tromstrygdskolen gir rabatt i forsikringspremien for 4 år frem i tid.
 • Tromstrygdskolen er en arena hvor du kan oppdatere deg på nye lover og regler for fiskerinæringen.
 • På Tromstrygdskolen får du innblikk i arbeidet til Tromstrygd og bedre kunnskap om hva dine forsikringer dekker.