Skip to main content

Vinterhilsen fra Tromstrygd

Vi har lagt bak oss et godt forsikringsår i 2022 og kommer til å levere et positivt resultat. Vi vokser både i premieinntekter og i antall fartøy og jeg må benytte anledningen til å takke alle våre medlemmer som trofast betaler premien og samtidig snakker godt om oss slik at vi får nye medlemmer inn i vårt fellesskap.

God start på 2023
Starten på dette året har vært preget av mye vær og vind og den minste flåten har hatt mye landligge. Trøsten får være at torskeprisene ser ut til å være gode. Resultatmessig har vi fått en god start på året med få store skader og et aksjemarked som har fått vind i seilene igjen, så lenge det vil vare. Vi håper våre medlemmer nå har kommet i gang med vinterfiske.

Endringer i Pakken 2023
Innholdet i mannskapsforsikringen/pakkeforsikringen følger av Fiskerioverenskomsten.
I tillegg til yrkesskadedekning gir pakkeforsikringen også en gruppelivsdekning og fritidsulykkesdekning – som også dekker skader som ikke er yrkesrelatert – samt en sjø del som omfatter reders plikter etter skipsarbeiderloven.

Vår leverandør av pakkeforsikringen er Gjensidige, som også leverer denne forsikringen til andre kystkaskolag. Skadekostnadene har over tid vært utfordrende. For 2023 har derfor Gjensidige justert praksisen for minstetid for innmelding fra 2 uker til 4 uker, som er den korteste tiden markedet ellers har. Dette følger også av forsikringsbevis utsendt februar 2023, men vi ønsker for ordens skyld å minne om dette og at vi fom. 1 april 2023 innfører en minstetid på 1 måned.

Fordelen med en slik oppjustering er at medlemmene etter flere av dekningene også er forsikret ut over den tiden man er om bord i fartøyet. For de av våre medlemmer som har meldt hyppig ut og inn av pakken, vil det kunne medføre en mindre ekstrakostnad, men vi håper på forståelse for at Tromstrygd må følge de retningslinjer som blir pålagt.

Vi har flyttet
I år har vi tenkt å pusse opp Tromstrygdgården både innvendig og utvendig. Vi har gått sammen med eier av nabogården og dannet et nytt selskap som heter Sentrumsgården Tromsø AS. Dette kvartalet skal bli et smykke i Tromsø sentrum hvor vi forhåpentligvis kan ta imot besøk i helt nye lokaler i 2024 når vi også skal feire vårt 60 års jubileum. Vi har nå flyttet i midlertidige lokaler 300 meter sørover til Grønnegata 32, 2. etg. Velkommen til å besøke oss!

Vi er til stede for deg/Tromstrygdskolen
I fjor fikk vi gjennomført 5 Tromstrygdskoler og møtte nesten 250 medlemmer. Det å forebygge skader gjennom gjensidig læring på TT skoler er det viktigste vi gjør, og vi gleder oss til å treffe enda flere av dere nå til våren og høsten.

I dette nyhetsbrevet vil Havarisjefen vår gjøre en oppsummering av året 2022, gjøre noen betraktninger til sikkerhetssituasjonen som følge av krigen i Ukraina og til slutt gi noen råd knyttet til slep og dykk.

Avtalegiro/E-faktura/EHF
Vi oppfordrer alle medlemmene til å etablere avtalegiro og e-faktura i nettbanken når premie skal betales og EHF for bedrifter. Tre vinnere av gavekort på NOFI på kr. 1 500 er trukket blant alle som hadde EFH eller E-faktura ved utgangen av 2022. Vinnerne er kontaktet.

Ved spørsmål bruk gjerne vår epost adresse firmapost@tromstrygd.no

Vi ønsker dere alle en fin vintertid!

Ole Jørgen Ørjavik

Adm.dir

Tromstrygd Sjøforsikring

Ansatte i Tromstrygd