Skip to main content

«SLIPP UNGDOMMEN TIL»

Vi har snakket med to av våre ungdomsfiskere som har mottatt stipend fra Tromstrygd

Vi ser en positiv trend når det kommer til ungdommer i fiskerinæringa og det gjenspeiles i en kraftig vekst ved de blå linjene i landsdelen. Vi i Tromstrygd heier på ungdommen og deler hvert år ut opp til kr.100.000 til ca. 10-15 stipend til unge fiskere i landsdelen. Disse stipendene deles ut til kandidater i Troms, Finnmark og Nordland som tar utdanning eller videreutdanning i fiskerinæringen. Vi har snakket med to av dem som mottok dette stipendet hos oss i denne reportasjen, Mariell Simonsen og Christian Nikolaisen

Startet tidlig

Mariell Simonsen var en av de som mottok stipend hos oss i april i år. Hun er 28 år og kommer fra Lyngen. Akkurat nå er hun på sitt andre år på fagskole, hvor hun går for å bli styrmann. Tidligere har hun vært heltidsfisker i åtte år på tråler. Når vi spør hvorfor hun valgte fiskerinæringa sier hun at hun startet tidlig med fiske sammen med søskenbarnet, hvor de fiska torskekvoten da de var yngre.

På spørsmål om det er andre ting som motiverer, så svarer hun med et smil at «det er jo klart at lønna også motiverer».

Mariell fikk høre om denne stipendordninga hos Tromstrygd gjennom skipperen på tråleren hun arbeidet. Hun hadde også tidligere hørt om Tromstrygd som forsikringsselskap for båteiere og fiskere. Det å sikre mennesker og fartøy som driver med et av verdens farligste yrker, og i tillegg opplyse om skadeforebyggende tiltak som kan gjøre hverdagen sikrere ombord, er noe som både Mariell og vi i Tromstrygd mener er viktig.

Attraktiv næring

Det er ikke å legge skjul på at fiskerinæringa har blitt attraktiv for unge og man ser stadig flere ungdommer som ønsker å være på havet eller involvere seg i næringa på andre måter. Når det blir spurt om hvorfor Mariell tror dette nettopp er, så svarer hun:

 «Det skjer stadig nye innovative endringer i fiskerinæringa, ting moderniseres og man ser at det er gjort tiltak for å gjøre det tryggere for oss på havet, samtidig er fiskeryrket et yrke hvor hver en mann eller kvinne kan bli nettopp fisker. Det er også blitt gjort ordentlige ordninger og reguleringer som gjør yrket mer attraktivt enn før. Og så klart, så er det jo det særs profitabelt i disse dager».

Fremtiden

Når vi snakker om Mariell om hennes fremtidsplaner eller drømmer i denne næringa, så svarer hun ganske instinktivt at hun vil tilbake på havet igjen og gjerne som styrmann, når hun er ferdig utdannet til våren. Det er nok ikke til å legge skjul på at om man skal ha noen hårete mål, så det er jo en klar drøm det å starte opp for seg selv, sier Mariell. Det skal bli spennende å følge Mariell i årene fremover og vi heier på henne.

Student i Trondheim

En annen vi har snakket med er Christian Nikolaisen (21) som for tiden studerer i Trondheim, men opprinnelig er fra Vesterålen. Han studerer også til å bli styrmann og går første året. Christian virker som en engasjert student som er interessert i fiskerinæringa og han har til tross for sin unge alder vært en del av næringen i mange år.

Når han blir spurt om hvorfor han begynte på dette studiet så svarer han at han «har lyst på mer ansvar når han er på havet». Han har tidligere fisket med not og snurrevad, og har god erfaring fra før av.

Tromstrygdstipendet

Christian fikk vite om vår stipendordning gjennom Facebook hvor den videregående skolen han gikk på delte et innlegg. Han tenkte at dette var noe han var kvalifisert til å søke på. Han nevner at han har hørt om Tromstrygd tidligere både gjennom skole og fra rederiet han jobbet tidligere i. Ved å søke innenfor fristen som var 15.mars i år, sikret Christian seg ett av de 15 stipendene som Tromstrygd delte ut til unge i fiskerinæringa i 2022.

En næring i vekst

Vi i Tromstrygd er nysgjerrig på er hvorfor fiskeri og akvakultur er blitt så populært hos unge. På dette svarer Christian at det er mye mer positiv eksponering av fiskeryrket og oppdrett på TV og andre sosiale plattformer – man har for eksempel tv-serier som viser hvordan det er å være fisker i dag. Han nevner også at god lønn kan være en motivasjon for de som søker seg inn mot dette yrket.

«Men hvis du ikke har interesse for fagfeltet og kun er der for pengene, så tror jeg ikke man holder ut lenge. Det er jo et tøft yrke», sier Christian

Selv begynte Christian ut av ren interesse ved at bestefaren tok han med ut på havet i ung alder. Nå skal det sies at Christian er fra Vesterålen, hvor fiskerinæringa har lange tradisjoner og man finner mange personer og rederier i denne næringen.

Hjem til Vesterålen

Når det kommer til fremtidsplaner sier Christian at han ønsker å fortsette i næringa. Drømmen er å bli skipper – om det er skipper for egen båt eller andre er ikke like nøye. Men det han virker mest sikker på er det at han blir å flytte tilbake til Vesterålen for å drive der.

Søknadsfrist til å søke stipend hos oss neste år er 15. mars. Vi håper mange unge i fiskerinæringa fortsetter å søke. Firmapost@tromstrygd.no