Skip to main content

God førjulstid fra Tromstrygd

Juletiden er i anmarsj og Tromstrygd er godt i gang med å forberede nytt forsikringsår. Forsikringsdriften så langt i år har vært god så det ligger an til en regnskapsbonus på 8% for inneværende år. Dette trekkes fra på 1. termin i 2023. Det er også positivt å se at de fleste av våre medlemmer nå har tatt i bruk forsikringsportalen Min side.

Drift

Tromstrygd leverer et godt resultat etter 11 måneders drift dette året med en positiv skadeutvikling: skadeprosent på 52% for egen regning og med god tilvekst av nye båter. Finansresultatet vårt er preget av urolige tider på verdens børser og gjør at vi totalt sett vil levere et negativt ordinært resultat i 2023, men vi har solide buffere og forventer at markedene skal hente seg inn igjen kanskje allerede til neste år.

Vi har i høst jobbet for å gjøre det enda enklere for deg å være medlem i Tromstrygd. Nå er nesten alle våre medlemmer på Min Side og over halvparten har etablert e-faktura/EHF. I tillegg meldes nesten alle nye skader elektronisk. Dette gjør det enklere for deg å ha dine forsikringer hos oss. Vi er glade for at så mange har tatt de nye løsningene i bruk.

Nytt forsikringsår

Det nærmer seg også nytt forsikringsår, hvor alle medlemmer får tilsendt oppdaterte forsikringsdokumenter og faktura for første termin. Det året vi har vært igjennom er sterkt preget av krigen i Ukraina og vi tenker selvfølgelig på de som er rammet. Krigen i Ukraina og energimangelen som har kommet i kjølvannet har medført sterk inflasjon. Det betyr at varer og tjenester blir dyrere og vi er også nødt til å inflasjonsjustere våre premier med 5,6% iht. Cefor Indeksen som alle sjøtrygdelagene bruker. Økningen utover indeks er et krav fra våre reassurandører, og denne kompenserer vi med premierabatten.

Din forsikringspolise og evt. endrede avtalevilkår legger vi på Min Side. Du finner innloggingen til Min Side øverst på vår nettside www.tromstrygd.no. Faktura sendes på e-post, som e-faktura, EHF-faktura eller per post. Om du ikke mottar faktura fra oss i månedsskiftet november/desember bør du sjekke om den er kommet på e-posten din. Sjekk da om den kan ligge i søppelposten.

Skadeforebygging

Vinteren står for døra og det har allerede begynt å bli kaldt. Det øker belastningen på varmeanleggene dere har ombord i båtene. Husk å kontrollere at ovnene er godkjente og forskriftsmessig fastmontert. Det er også viktig å tenke på brannforebygging. Tromstrygd gir tilskudd til medlemmer som monterer systemer for fjernvarsling og automatisk brannslukking i fartøy. Kontakt oss om du ønsker tilskudd til dette.

Vi flytter

Neste år har vi tenkt å pusse opp Tromstrygdgården både innvendig og utvendig. Vi har gått sammen med eier av nabogården og dannet et nytt selskap som heter Sentrumsgården Tromsø AS. Dette kvartalet skal bli et smykke i Tromsø sentrum hvor vi forhåpentligvis kan ta imot besøk i helt nye lokaler i 2024. Vi blir dermed å flytte i midlertidige lokaler 300 meter sørover til Grønnegata 32, 2. etg. Velkommen til å besøke oss der neste år.

Vi er til stede for deg/Tromstrygdskolen

I år fikk vi gjennomført 5 Tromstrygdskoler og møtte nesten 250 medlemmer. Det å forebygge skader gjennom gjensidig læring på TT skoler er det viktigste vi gjør, og vi gleder oss til å treffe enda flere av dere i 2023.

I dette nyhetsbrevet vil vi sette søkelys på viktigheten av å slippe de unge til i næringen, og havarisjefen har noen betraktninger til sikkerhetssituasjonen som følge av krigen i Ukraina.

Avtalegiro/E-faktura/EHF

Vi oppfordrer alle medlemmene til å etablere avtalegiro og e-faktura i nettbanken når premie skal betales og EHF for bedrifter.

Ved spørsmål bruk gjerne vår epost adresse firmapost@tromstrygd.no

MED ØNSKE OM EN FREDFULL FØRJULSTID FRA TROMSTRYGD-GJENGEN I TROMSØ

Ole Jørgen Ørjavik

Adm.dir

Tromstrygd Sjøforsikring