Skip to main content

Tilkallingsvikar – forsikringsmedarbeider

Tromstrygd sjøforsikring søker etter en student som kan bistå i vårt arbeid med produksjon av forsikringspoliser. Vi arbeider med å utvikle gode kundeprosesser og et godt digitalt tilbud for våre medlemmer. Personen som får stillingen vil bidra i dette arbeidet. Arbeidstid og mengde kan tilpasses studiehverdagen, men du må kunne arbeide minimum 7,5 timer i uka og bidra ytterligere i perioder med økt arbeidsmengde.

Viktige oppgaver vil være:

▪ Produsere nye forsikringspoliser til kunder, samt løpende ajourhold av forsikringer og kundeopplysninger

▪ Bistå i utviklingen av kundeprosesser og digitalisering. Herunder effektivisere og automatisere arbeidsprosesser som gir våre medlemmer gode kundeopplevelser

▪ Produsere informasjonsmateriell til kundedialog

▪ Annet forefallende arbeid

Vi ser for oss at søker har følgende kvalifikasjoner:

▪ Under utdanning på universitet eller høyskolenivå, gjerne innenfor fagfelt som økonomi/finans, fiskerifag, samfunnsfag eller lignende studieretning

▪ Gode IT-ferdigheter ▪ Erfaring fra forsikrings- og/eller finansbransjen er en fordel, men ingen betingelse

▪ Erfaring fra arbeid med digitale systemer og du liker å arbeide med digitalt utviklingsarbeid

▪ Behersker norsk og engelsk godt, skriftlig og muntlig

Egenskaper

▪ Du er selvstendig og har god gjennomføringsevne

▪ Du evner å se muligheter og realisere disse på en strukturert måte

▪ Gode samarbeidsevner. I Tromstrygd vil du samarbeide tett med dine kollegaer. Du er glad i å jobbe i team og du liker å ha kundekontakt

▪ Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser, gode pensjons og forsikringsordninger, og et trivelig arbeidsmiljø. Hos oss får du spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor maritim sjøforsikring. Søknadsfrist er 22.04.22. Søknad sendes til Ole Jørgen Ørjavik ole.jorgen@tromstrygd.no Spørsmål om stillingen kan rettes til adm.dir. Ole Jørgen Ørjavik på telefon 959 24 470 eller økonomisjef Torill Dale på telefon 456 64 954.