Skip to main content

Ønsker færre personskader i fiskebåten

De siste årene har Tromstrygd sett flere personskader i fiskerinæringen. Det ønsker de å motvirke gjennom en dedikert satsing på skadeforebygging.

– Vi ønsker å sette et fokus på personsikkerhet overfor medlemmene våre. Her vil vi blant annet spørre de om hvilke risikomomenter de ser i hverdagen. Vi i Tromstrygd sitter på kontor og har ikke støvlene på i det daglige. Vi ønsker derfor gode tilbakemeldinger på hva medlemmene opplever som risikofylt og hva vi kan gjøre for å bøte på dette, sier havarisjef Anders Berthinussen i Tromstrygd. 

Spørreskjema til medlemmene

Gjengen i Tromstrygd har nå klart et spørreskjema som de vil sende til alle medlemmene i selskapet. Her får fiskerne i Nord-Norge mulighet til å fortelle hvor de opplever risikoen for personskader er størst, og hvilken støtte de ønsker for å motvirke uhell.

– Vi håper flest mulig vil besvare det spørreskjemaet vi sender ut. Det vil gi oss et tydelig svar på hva vi kan gjøre for å gjøre arbeidsdagen tryggere. Vi vil også arbeide mer med denne tematikken sammen med medlemmene våre på Tromstrygd skolen, sier Berthinussen, og legger til:

– Om vi lykkes med å få tilbakemelding fra et stort antall medlemmer vil vi kunne kartlegge og ta tak i de aktivitetene som faktisk er risikofylt i arbeidsdagen.

Størst risiko ved rutineoppgaver

Fiskerinæringen er en risikofylt næring og Tromstrygd har siden oppstarten i 1964 arbeidet målrettet for å berge liv og verdier for medlemmene. Nå inviterer de fiskerne i nord til et felles krafttak for å snu utviklingen.

– Vi opplever at medlemmene våre tar hensyn til egen sikkerhet, men det er ikke alltid så lett å se hvilke aktiviteter som har størst risiko for skade eller ha fokus på sikkerhet i alle situasjoner. Vi ser at den største risikoen for personskader er knyttet til rutineoppgavene. Dette er en innsikt vi ønsker å gjøre medlemmene våre oppmerksomme på, slik at de kan øke sin bevissthet rundt forebygging når de ufører denne typen oppgaver, sier Berthinussen.

Målet er at det forebyggende arbeidet skal finne sted før skaden har oppstått, og ikke i etterkant.

– Når en personskade oppstår melder rederiene dette til Sjøfartsdirektoratet. I denne rapporten må de gjøre en vurdering rundt hvordan denne typen skade kan unngås. Vi ønsker at denne vurderingen skal komme i forkant av at skaden oppstår. Det handler om å øke bevisstheten rundt sikkerheten knytta til de oppgavene en gjør i løpet av en arbeidsdag, sier Berthinussen.

Økt bevissthet

De vanligste personskadene ombord i fiskebåten er fallskader, klemskader og kuttskader. Disse skadene skjer gjerne i kombinasjon med dårlig vær. Da kan en enkel operasjon fort få et uforutsett utfall.

– En del skader lar seg bøte på gjennom å sikre de fysiske arbeidsforholdene ombord, som f.eks. å få på plass sklisikre dekk. Men det er vanskelig å gardere seg mot all risiko gjennom å investere i ytre hjelpemidler. Du må også utvikle bevisstheten rundt de risikofaktorene du møter og ta hensyn til dette når oppgavene utføres, sier Berthinussen.

Alvorlige konsekvenser

Om du er uheldig kan konsekvensene raskt bli alvorlige.

– Her ser vi hele spennet, fra de som kun blir lettere skadet, til de som blir alvorlig varig skadd eller dør. Det opplever vi dessverre fra tid til annen. Det er naturlig å ha et særlig fokus på de alvorligste hendelsene, men det er viktig å forebygge alle typer skader. Konsekvensene av en alvorlig personskade kan være at en ikke kan fortsette som fisker. Det er en trist måte å forlate fiskerinæringen på.

Avhengig av svar fra medlemmene

For medlemmene i Tromstrygd gir satsingen mulighet til å påvirke hvilke tiltak Tromstrygd skal iverksette i det skadeforebyggende arbeidet. Men det krever at de svarer på spørreskjemaet de mottar.

– Vi er helt avhengig av å få tilbakemeldinger fra medlemmene. Vi ønsker å få inn alt de har på hjertet knytta til personsikkerheten, stort og smått. Det vil gi oss et bredest mulig grunnlag i det videre arbeidet. Vi håper fiskerne i nord deler vårt engasjement rundt sikkerheten til sjøs, sier Berthinussen.

Tema på Tromstrygdskolen

Dette vil også være tema når de drar i gang Tromstrygdskolen etter korona-pausen til våren.

– Personsikkerhet har vært et sentralt tema på Tromstrygdskolen i alle år, men i år vil det ha et særlig fokus. På samlingene vil vi også gjennomgå og forklare innholdet i de ulike pakkeforsikringene, slik at alle har en forståelse av hva forsikringen omfatter, sier Berthinussen.

Skadeforebygging hjelper

Han mener en målrettet satsing vil gi seg utslag på skadestatistikken de neste årene.

– Det har stor verdi å arbeide med forebygging. Om vi arbeider målrettet med bevissthet, støtteordninger og tiltak vil vi kunne redusere antall skader betydelig. Det er vårt mål, sier Berthinussen, og legger til:

– Sjøen er blitt et tryggere sted å arbeide enn tidligere. Vi ønsker at denne utviklingen skal fortsette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *