Skip to main content

15 prosent premierabatt fra Tromstrygd

Lav skadeprosent og et godt børsår bidro til et historisk godt resultat for Tromstrygd i 2021. Nå er det klart for en solid premierabatt til medlemmene.

– I Tromstrygd deler vi overskuddet med medlemmene våre. Styret har vedtatt at premierabatten for 2021 blir på hele 15 prosent. Det kommer alle medlemmene til gode gjennom redusert premie i andre termin i 2022. Det blir 15 prosent fratrekk på denne regningen, sier adm.dir. Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Færre skader

Årsaken til den solide utbetalingen til fiskerne i Troms og Finnmark og Nordland, er at Tromstrygd leverte et historisk godt resultat i fjor. Her spilte medlemmene en nøkkelrolle.

– Ja, medlemmene våre hadde få store skader i 2021. Skadeprosenten for egen regning ble på 60 prosent. I tillegg har vi reassuranse på deler av virksomheten vår. Skadeprosenten for denne delen var ned mot 40 prosent. Det betyr mye for oss at vi leverer gode resultater for de reassurandørene vi samarbeider med, sier Ørjavik, og legger til:

– Det er bare å takke medlemmene våre for godt sikkerhetsarbeid. De har bidratt gjennom å ta vare på båtene sine og seg selv, sier Ørjavik.

Ole Jørgen Ørjavik, adm.dir. Tromstrygd

God avkastning på børsen

I tillegg til få skader har Tromstrygd lyktes godt med forvaltningen av verdiene selskapet har plassert i aksjefond og i rentepapirer

– Etter det første korona-sjokket i 2020 har børsen steget jevnt og trutt gjennom 2021. Det har gitt oss historisk god avkastning på de midlene vi har plassert der. Kombinasjonen av få skader og gode investeringer, har gitt oss et resultat på over 22 millioner før regnskapsbonus og skatt i 2021, sier Ørjavik.

Deler overskuddet med medlemmene

Han er glad for å kunne tilbakeføre deler av dette overskuddet til medlemmene.

– Ja, det føles godt å kunne premiere medlemmene våre etter et godt år. Det viser at vi har gjort en del riktige tiltak i Tromstrygd i forhold til det skadeforebyggende arbeidet, men også at vi er gode med pengeplasseringene. Den gode finansavkastningen er viktig for total resultatet, sier Ørjavik.

Påvirket av krigen

De første månedene av 2022 har vært urolige. Krigen i Ukraina påvirker hele verden, også Tromstrygd.

– Nå merker vi uroen på børsen. Vi har en nedgang i verdiene våre de tre første månedene av året, men vi tror de vil komme tilbake igjen. Vi er et bunnsolid selskap, så vi tåler disse svingningene, sier Ørjavik.

God start på året

Den positive skadeutviklingen ser derimot ut til å fortsette, og det kommer stadig nye medlemmer inn i Tromstrygd.

– Skademessig har det vært en god start på året. Det har vært få skader, og få alvorlige skader. Vi opplever også en positiv tilgang på nye medlemmer. Tromstrygd vokser og tar markedsandeler. Vi ønsker å være med på den fornyelsen som skjer når våre medlemmer bytter til nye fartøy og ny teknologi. Dette er båter vi er glade for å kunne forsikre, sier Ørjavik.

Klart til høsten

Premierabatten skal endelig godkjennes på generalforsamlingen til Tromstrygd 12. mai.

– Vi skal ha premierabatten klar til vi sender ut faktura for andre termin, avslutter Ørjavik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *