Skip to main content

Skadeåret 2021: Flest skader knyttet til rutineoppgaver

2021 tegner til å bli et år med færre alvorlige skader på båt og mannskap. – Skadestatistikken viser at det er de rutinemessige oppgavene som gir flest skader, sier havarisjef Anders Berthinussen i Tromstrygd.

2021 nærmer seg slutten og Tromstrygd har brukt førjulstiden til å se gjennom skadestatistikken for året. Gjennomgangen viser at medlemmene i Tromstrygd har hatt færre alvorlige skader i 2021, sammenlignet med 2020. De skadene som oppstår hyppigst, er knyttet til rutineoppgavene ombord.

– Mange av våre medlemmer har lang erfaring fra fiskeryrket. Etter mange år kan det være nødvendig å ta en gjennomgang av arbeidsrutinene ombord, for å forebygge skader. Skadene kommer ofte når du minst tenker det, sier Berthinussen.

Personskader
De personskadene som går hyppigst igjen i skadestatistikken til Tromstrygd er fall på samme nivå og til annet nivå. I tillegg forekommer klem-, støt- og kuttskader hyppig.

– Fall ombord skjer mye hyppigere enn fall over bord. Det samme gjelder fall når du skal av og på båten ved kai. Flere av skadene skyldes at en setter seg fast i garn og tauverk, og blir klemt og skadet av maskinene. Det kan gi alvorlige klemskader som det er viktig å forebygge, sier Berthinussen.

Fisker alene
At så mange av medlemmene i Tromstrygd fisker alene gjør det enda viktigere å styrke HMS-arbeidet og skadeforebyggingen.

– Konsekvensene kan bli alvorlige om det skjer en alvorlig personskade ute på havet og du ikke har noen som kan hjelpe deg. Dette utgjør en ekstra risiko som vi må ta på alvor, sier Berthinussen, og legger til:   

– I risikovurderingen har mange større fokus på de alvorlige skadene med store konsekvenser, i stedet for de små skadene som skjer langt hyppigere. Vi er opptatt av å forebygge både de alvorlige og mindre alvorlige skader, men om vi klarer å ha litt ekstra fokus på de skadene som forekommer hyppigst, vil vi trolig kunne bidra til å redusere mange av de skadene som skjer ombord i fiskefartøy. Det er de små skadene knyttet til de daglige rutinene som dominerer. Mindre dramatiske skader kan også føre til langvarige plager eller varige mén.

Havarisjef Anders Berthinussen i Tromstrygd

Hold det ryddig rundt deg
Det er flere ting du kan gjøre for å redusere risikoen for personskade. Det viktigste er å ta HMS-arbeidet ombord på alvor. I tillegg hjelper det å holde arbeidsområdene på dekk ryddige. 

– Mye av arbeidet foregår på dekk. Om det er rot og mange gjenstander rundt de som jobber der, øker risikoen for personskader. Det å ha respekt for egen arbeidsplass og holde den trygg og ryddig er utrolig viktig for å forebygge skader, sier Berthinussen.

Skader på fartøy
Når det kommer til skader på fartøy, så er det også her de mindre skadene som dominerer. I skadestatistikken til Tromstrygd skyldes de fleste skadene tau og garn som fester seg i propellen.

– De fleste skadene vi har på fartøy er assistanseskader i form av slep og dykk. Når vi ser på skadetypen støtning med assistanse og støtning med påfølgende skade, så utgjør dette over 50 prosent av sakene våre i 2021, sier Berthinussen.

Han mener det er mulig å redusere denne skadetypen.

– De mange støtningene som oppstår sier oss at vi må jobbe enda hardere med å forebygge denne typen skader. I mange saker stammer materialet som går i propellen fra båtene selv, og det er nok mulig å se på rutinene for å unngå at dette skjer. Men det er også mye tauverk som dessverre flyter rundt i sjøen. Ut over en generell bevisstgjøring rundt egne rutiner, er bruk av propellkniver det mest effektive tiltaket for å unngå tau som stopper propellen. Vi vil sette et ekstra fokus på montering av propellkniver i 2022, sier Berthinussen.

Brann og vanninntrenging
De skadetypene som ga de største tapene i 2021 var brann og vanninntrenging.

– Vi har hatt noen totaltap også i 2021, men det har i hovedsak vært mindre båter. De tapene vi ser skyldes brann og vanninntrenging. Vi har bl.a. hatt et forlis som følge av vanninntrenging til havs. Det er dramatisk når dette skjer, men situasjonene har heldigvis løst seg på en god måte. Det har gått bra med folkene ombord, og det er det aller viktigste for oss, sier Berthinussen.

Varslingssystemer
Når brann oppstår blir konsekvensene ofte store. Det er derfor viktig med tidlig varsling og gode systemer for automatisk slukking. I tillegg bør alt elektrisk arbeid utføres av fagfolk.

– Du kan få støtte fra Tromstrygd til å montere et skikkelig varslingssystem med fjernvarsling. Du bør også bruke fagfolk til det elektriske arbeidet ombord. Om du velger å ordne det elektriske arbeidet uten bruk av fagfolk, øker brannrisikoen betydelig. Om brannen skyldes feil på det elektriske anlegget som kunne vært unngått, vil dette som regel også få konsekvenser for erstatningsutbetalingen, sier Berthinussen, og legger til:

– Om du får på plass fjernvarsling av brann og vanninntrenging vil du fange opp slike hendelser langt tidligere enn kun gjennom tilsyn med båten. Det kan bidra til å gjøre skaden mindre. Da øker sannsynligheten for at du slipper å miste båten.

Gode holdninger
Han har et positivt inntrykk av det skadeforebyggende arbeidet medlemmene gjør.

– Alt i alt er mitt inntrykk at det er gode holdninger blant fiskerne. Vi ser at mange er opptatt av å ta godt vare på arbeidsplassen og inntekten sin, mens enkelte fortsatt kan bli flinkere. Å sørge for godt vedlikehold og ha ordnede og ryddige forhold ombord, er utrolig viktig for å forebygge personskader og skade på fartøy. Her er mange flinke, og vi ønsker at alle skal bli bedre på dette, avslutter Berthinussen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *