Skip to main content

Ny rutine for inn-og utmelding på pakken

Tromstrygd endrer rutinene for inn- og utmelding av mannskap på pakkeforsikringen. Fra nyttår skal dette skje skriftlig på Min Side, eller ved bruk av SMS og e-post.

– Vi ønsker at inn- og utmelding skjer skriftlig. Det gjør det enklere for våre medlemmer å holde oversikt- og ha dokumentasjon på mannskap som er meldt inn og ut av pakken. Det stilles også krav om at dette skal være sporbart i våre systemer, sier polisesjef Turid Larsen i Tromstrygd.

Registrering av nytt mannskap
De nye rutinene innebærer at nytt mannskap skal registreres på Min Side. Når du melder inn en ny person på pakken skal følgende informasjon være med:

  • Navn på båt
  • Navn på person som skal meldes inn
  • Fødsels- og personnummer
  • E-postadresse
  • Postadresse

– Når nytt mannskap legges til pakkeforsikringen skal denne registreringen skje på Min Side. Her finner du et ferdig skjema som viser de opplysningene som skal fylles inn. På Min Side er også alle krav til sikker deling av personopplysninger ivaretatt, sier Turid Larsen.

Inn- og utmelding av registrert mannskap
Endring av mannskap på pakken (inn- og utmelding) gjøres på Min Side, men det er også mulig å sende SMS eller e-post. Meldingen skal inneholde navn på fartøy og navn på mannskap. Merk at minstetiden for å forsikre mannskap i mannskapsforsikringen er 30 dager.

SMS sendes til 947 82 122, mens e-post sendes til firmapost@tromstrygd.no.

– Når en person i mannskapet er registrert på Min Side, holder det å skrive inn navn på båt og navn på personer ved senere endringer i pakken, sier Turid Larsen.

Ekstra trygghet
Tromstrygd tilbyr fleksibel inn- og utmelding på pakken, tilpasset når mannskap er på jobb eller er lengre perioder på land. For båter med stort mannskap er skriftlig inn- og utmelding viktig for å holde god oversikt over hvilket mannskap som til enhver tid er innmeldt på pakken.

– Arbeidsgiver er pålagt å tegne forsikring på mannskap som jobber ombord. Når inn- og utmelding skjer skriftlig, gir det en ekstra trygghet for arbeidsgiver. Da har de dokumentasjon som viser at dette er på plass, tilføyer Larsen.

Min Side
Svært mange av medlemmene til Tromstrygd har det siste året tatt i bruk forsikringsportalen Min Side. Her finner de alle forsikringspapirer og faktura sendt av Tromstrygd. Min Side er også den beste metoden for å melde mannskap inn- og ut av pakken.

– Ja, vi oppfordrer medlemmene til å bruke Min Side. Her er det lagt til rette, slik at du får meldt inn og ut mannskap på en enkel måte. For de som ikke har anledning til å logge på Min Side, tilbyr vi SMS og E-post som et alternativ ved endringer på pakken, sier økonomisjef Torill Dale i Tromstrygd.

Krav om skriftlig melding
Den nye rutinen for inn- og utmelding iverksettes fra 1. januar 2022.

– Vi tar selvsagt telefonen som tidligere når noen ringer for å gjøre endringer i pakken, men det vil være krav om at du sender inn skriftlig melding, selv om du ringer oss på telefon, sier Turid Larsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *