– Fiskerinæringen vil bidra til det grønne skiftet

Regjeringens klimaplan stiller krav til omstilling også innenfor fiskerinæringen. Vi har snakket med daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord om det grønne skiftet.

Med den nye regjeringen på plass er det ny fokus på de tiltakene som skal bringe fiskerinæringen inn i det grønne skiftet. Daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord er tydelig på at fiskerinæringen vil bidra til det grønne skiftet, men han opplever debatten rundt bærekraft som kompleks og sammensatt.

– Hvis det grønne skiftet kun handlet om miljø, ville vi kunnet gjennomføre denne omleggingen på en helt annen måte enn vi gjør i dag. Men da hadde vi ikke ivaretatt den norske modellen som fiskeriene våre bygger på. Det grønne skiftet handler ikke kun om å redusere klimautslippene. Det grønne skiftet skal skje mens vi samtidig ivaretar en differensiert fiskeflåte, vi skal sikre bærekraftig økonomi og levende lokalsamfunn, sier Henriksen. 

Rammevilkår og kvoter
Selv om miljøvennlige motorer, effektivt skrogdesign og bruk av ny redskapsteknologi er viktig for å redusere klimautslippene, tror han debatten rundt bærekraft vil omhandle langt mer enn ny teknologi ombord i båtene.

– Også rammevilkår, flåteutvikling og hvordan vi disponerer kvotene blir en viktig del av bærekraftdebatten. Bildet som tegner seg tyder på at miljøargumentasjonen kan få en større plass i diskusjonen rundt utviklingen av fiskerinæringen, enn mange hittil har sett for seg, sier Henriksen.

Daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord

Må ha økonomi til å investere
Fiskarlaget Nord har fokus på at norske fiskere må gis forutsetninger og kraft til å komme seg gjennom det grønne skiftet. Det krever ny politikk, blant annet for fartøy under 11 meter.

– For flåten under 11 meter er det en pågående diskusjon om hvordan vi kan sette rammevilkår som gir et tilstrekkelig driftsgrunnlag til å kunne fornye seg. Disse rammevilkårene er ikke på plass, sier Henriksen og legger til:

– Skal du kjøpe en ny bil må du i utgangspunktet ha økonomi til å kunne investere i den. Det samme prinsippet gjelder i fiskerinæringen.

Infrastruktur
En annen utfordring for fiskere som ønsker å ta i bruk ny teknologi, er infrastrukturen for de miljøvennlige løsningene langs kysten.

– Om vi ønsker at kystflåten skal gå over til f.eks. elektrisk drift, så må vi sørge for at det er tilgang på lademuligheter der fiskerne ferdes. Det er ikke realisme i det grønne skiftet før vi tilbyr en infrastruktur som støtter en slik overgang. Det gjelder både elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff, sier Henriksen.

Han mener denne infrastrukturen må være på plass før de økonomiske sanksjonene kommer på bordet.

– Det må være sammenheng mellom de statlige forventningene til hva vi skal ta i bruk, og hvordan disse tingene er tilgjengelig. Det gjelder både økonomien til å gjøre investeringer og tilgang på de ressursene vi har behov for. Det er et samfunnsansvar å løse dette, sier Henriksen.

Kritisk til CO2-avgiften
Han er bekymret for at regjeringen går for fort fram med kravet om økt CO2-avgift for fiskerinæringen.

– Regjeringen er i ferd med å innføre en avgift på CO2 som vil bli en stor økonomisk belastning for den enkelte fisker, i en tid hvor vi trenger store finansielle muskler for å møte det grønne skiftet gjennom investeringer, sier Henriksen, og legger til:  

– Vi får en avgift som skal redusere CO2-utslippene, men som svekker fiskernes økonomi til å ta de investeringene som er nødvendig. Det er ikke logisk.

Løsningene ikke på plass
Ifølge Henriksen finnes ikke teknologien som tilfredsstiller regjeringens miljøkrav. Da er det for tidlig å pålegge næringen en avgift de ikke kan gjøre noen med.

– Muligheten til å bli helt grønn ligger ikke og venter på å bli tatt i bruk. Alle løsningene er ikke på plass, sier Henriksen.

Utslippene skal ned
Han påpeker at fiskerinæringen skal ta sin del av arbeidet med å redusere de norske klimautslippene, men han ønsker samtidig at regjeringen ikke går raskere frem enn den teknologiske utviklingen gir rom for.

– Utslippene skal ned, det skal vi arbeide med, men vi må samtidig gi næringen et handlingsrom til å løse dette. Vi må sørge for at fiskerne har gode alternativer til dagens teknologi, og rammebetingelser for å klare denne endringen, avslutter Henriksen.

Hovedfoto: Johan Wildhagen/Norges sjømatråd

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fiskernes eget forsikringsselskap

Tromstrygd er et forsikringsselskap av- og for fiskere i Troms og Finnmark.
Vi jobber for at du og båten din skal komme hjem igjen like hel og pen som da dere dro ut.
Vi tar gjerne en prat om forsikring av båt, mannskap og redskap.

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Besøk oss

Grønnegata 72
9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
E-post: firmapost@tromstrygd.no

Postadresse

Postboks 141
9252 Tromsø
Faktura: faktura@tromstrygd.no

Meld skade

Tromstrygd: 77 60 06 00
- - -
Hovedredningssentralen
Sør-Norge: 51 51 70 00
Nord-Norge: 75 55 90 00

© 2020 Design fra Feitfisk AS