Skip to main content

– Forsøpling av havet gir flere skader

Klimaendringene fører til endringer som vil påvirke fiskerinæringen i nord. Nå setter Tromstrygd og de nordiske sjøforsikringsselskapene miljø høyere på dagsorden. Aller først ønsker de å redusere forsøplingen av havet.

– Søppel i havet gir flere skader på båtene. Det er en stor utfordring for oss og for fiskerne selv, sier adm.dir. Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

50 prosent støtning
Han sitter som medlem av CEFOR, hvor sjøforsikringsselskapene i Norden samarbeider. For selskapene som forsikrer fiskebåtene og mannskap i fiskerinæringen, er det viktig å redusere risikoen til medlemmene, når forutsetningene for å drive fiske endrer seg. Det første Tromstrygd tar tak i er problemet med tau, garn og annet søppel som ender på sjøen.

– Det er dessverre slik at en stor andel av det avfallet som havner i havet, kommer fra fiskeri- og havbruksnæringen selv. Resultatet av forsøpling er at båtene støter borti tau, garn, redskap og gjenstander som flyter i sjøen. Våre statistikker viser at 50 prosent av skadetilfellene skyldes en eller annen for form for støtning mot søppel som ligger i sjøen, sier Ørjavik.

– Det behøver ikke være en stor skade isolert sett, men et tau i propellen på en båt som er langt til havs utløser gjerne et slep til nærmeste havn og et dykk for å fjerne tauet. Med de store avstandene vi har her nord, blir dette fort kostbare aksjoner, hvor båten blir tatt ut av fiske og taper inntekter inntil skaden er rettet.

Redusert reisevirksomhet
For å redusere forsøplingen og redusere klima avtrykket fra fiskerinæringen, må alle bidra. Det vil gi den norske fiskerinæringen en enda større konkurransefordel globalt. Her vil også Tromstrygd bidra.

– I Tromstrygd har vi redusert papirbruken. I tillegg har vi redusert reisevirksomheten betydelig. Her har også styret vårt bidratt. Pandemien har selvsagt påvirket denne endringen, men jeg ser ikke for meg at vi vil reise like mye som vi gjorde før pandemien. Vi skal fortsatt reise ut for å møte medlemmene på Tromstrygdskolen, men vi vil gjennomføre flere møter på teams. Det fungerer helt utmerket, sier Ørjavik.

Reduserer miljøbelastningen
I de globale markedene er fokuset på matsikkerhet økende. Frem til nå har norsk sjømat, som lever i det kalde, klare havet i nord, hatt et konkurransefortrinn. Om forurensingen i de arktiske områdene øker, kan den posisjonen fort bli truet. Det tar fiskerinæringen i nord på alvor.

– Flere av medlemmene våre bytter ut fossile sjarker med nye båter med hybrid-teknologi. Det ser vi positivt på. Vi ønsker også å stimulere medlemmene til å investere i skadeforebyggende tiltak. Trygge båter som varer lengre, er bra for miljøet. Vi ønsker at medlemmene skal ta vare på båtene sine, sier Ørjavik og legger til.

– Om vi unngår totalhavari, unngår vi også oljesøl og vrak som må fjernes. I tillegg fører store uhell til alvorlige belastninger og høy risiko for de som er involvert. Her er de skadeforebyggende tiltakene viktig. Vi oppfordrer våre medlemmer til å investere i skadeforebyggende tiltak, og vi premierer slike tiltak gjennom investeringstilskudd og redusert premie.

Bærekraft på Tromstrygdskolen
Nå vil Tromstrygd fokusere mer på bærekraftsmålene, og tiltak tilknyttet til dette, på Tromstrygdskolen.

– Næringen er blitt mer bevisst på det grønne skiftet, men vi ønsker å løfte det høyere opp på dagsorden. Mange bærekrafts-tiltak tvinger seg frem gjennom offentlige pålegg. Du må følge opp de kravene som stilles til deg med hensyn til båt, mannskap, sikkerhet og rapportering. Om du ikke følger med på disse tingene, vil du etter hvert være ute av business. Vi ønsker å hjelpe medlemmene med å takle denne utfordringen, sier Ørjavik.

Alltid tilpasset seg
Han er positiv til at fiskerinæringen vil lykkes i den grønne omstillingen.

– Næringen har alltid tilpasset seg. De vil også tilpasse seg de nye kravene som er knyttet opp mot bærekraft. Jeg tror det er viktig at vi evner å se forbi at dette er krav som øker utgiftene på kort sikt. På lang sikt vil dette styrke næringens omdømme og profesjonalitet, sier Ørjavik.

– Ikke bidra til avfall i havet
Han gjentar likevel oppfordringen knyttet til det problemet avfall i havet representerer for fiskerne selv.

– Fiskeri- og havbruksnæringen må ikke bidra til at det kommer mer avfall i havet, som i neste omgang blir et problem for dem selv. Avfallet kommer fra mange ulike kilder, men skal vi redusere mengden avfall i havet må vi starte med oss selv. Da må vi ta litt bedre vare på det utstyret vi har ombord og som vi setter ut i havet. Får vi med avfall i trålen, må vi ta dette med til land, og ikke bare kaste det ut igjen. Her har det vært en positiv utvikling de siste årene, men vi må fortsatt ha fokus på dette. Hvis vi selv unngår at det flyter tau og garn rundt i havet, ja da er det litt mindre sjanse for at vi får dette i propellen, avslutter Ørjavik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *