Skip to main content

Stor interesse for utdanningsstipend

Interessen for studiestipendet fra Tromstrygd øker. Det lover godt for rekrutteringen til fiskerinæringen.

– I år har vi mottatt 40 søknader på stipend. Det er en klar økning sammenlignet med tidligere år. Det viser at det er stor interesse for fiskerinæringen blant ungdom som er i gang med sin utdanning, sier markedssjef Frank Manin i Tromstrygd.

Nordland, Troms og Finnmark

Tromstrygd inviterer hvert år ungdom som tar en fiskerirelatert utdanning til å søke om utdanningsstipend. Det er en mulighet ungdom fra hele det nye storfylket benytter seg av.

– Søknadene vi mottar kommer stort sett fra nordre Nordland og hele Troms og Finnmark, men i år savner vi søknader fra Honningsvåg. Der har mange søkt på utdanningsstipend tidligere år. Vi håper de er tilbake i søknadsbunken neste år, sier Manin.

Svar etter påske

Totalt ligger det om lag 50.000 kroner i potten for årets stipender. De første tildelingene av stipend kommer like over påske.

– Vi er ikke ferdig med å gjennomgå søknadene ennå, så vi vet ikke hvor nøyaktig hvor mange som vil motta stipend i år. Hvert stipend er fra 5.000 til 10.000 kroner, avhengig av hvor mange søknader som innvilges. Alle får svar på sin søknad like over påske, sier Manin.

God rekruttering

Mange av de som søker er elever på linjene Fiske og fangst og Akvakultur. Stipendet kan de bruke til skolebøker og livsopphold.

– I år ser vi at det er flere søkere fra havbrukslinja. De siste årene har søkertallene til denne linjen økt. Det lover godt for rekrutteringen til en næring som vokser i nord, sier Manin og legger til. 

– Vi håper at utdanningsstipendet fra Tromstrygd kan bidra til at flere velger og gjennomfører utdanning som kvalifiserer til jobb i sjømatnæringen. Det er viktig for å sikre rekrutteringen i fremtiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *