Skip to main content

Har delt ut over en million kroner til unge fiskere i nord

Tromstrygd har siden 2005 delt ut over en million kroner i utdanningsstipend til unge fiskere i nord. Nå kan du søke om stipend for i år!

Stipendordningen er for ungdom og unge voksne i Nordre-Nordland, Troms og Finnmark som tar utdanning innenfor fiskeri og fangst.

– Relasjonen til Tromstrygd vektlegges. Den kan være at du har egen båt eller har arbeidet ombord i en fiskebåt som har vært forsikret i Tromstrygd. Det kan også være at noen i familien er medlem i Tromstrygd, sier markedssjef Frank Manin i Tromstrygd.

Over 1 million kroner siden 2005

Tromstrygd deler ut inntil 100.000 kroner i stipend per år. Størrelsen på stipendet avhenger av antall kvalifiserte søkere som blir valgt ut som mottakere. De siste årene har stipendet vært et godt bidrag til unge som er i gang med sin fiskeriutdannelse.

– Siden starten i 2005 har vi delt ut godt over 1 million kroner til unge fiskere i nord. Vi håper at stipendet kan være en hjelp til unge fiskere som er i gang med utdanningen. Målet er å sikre god rekruttering til fiskeryrket, sier Manin.

Søknadsskjema for utdanningsstipend fra Tromstrygd

Satser på fiskerinæringen

Nord-Norge er et kjerneområde for fiskeri med mange båter og aktive fiskere. Nå står en ny generasjon klar for å gå inn i næringen. Om du ønsker å søke om stipend finner du søknadsskjemaet på nettsidene til Tromstrygd. I søknaden må du oppgi hvilken skole, linje og klasse du går i.

– I fjor mottok vi rundt 50 søknader på utdanningsstipend. Vi håper enda flere søker på stipend i år, sier Manin. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. mars og søknadene skal være behandlet til 1. april i år.

– De som får utdanningsstipend fra Tromstrygd vil motta en e-post fra oss om dette når tildelingen er gjennomført. I tillegg vil stipendmottakerne bli offentliggjort på Facebook-siden til Tromstrygd, sier Manin.

Avfotografert Øyvind Bræck