Skip to main content

Tilbyr medlemmene gratis gjennomgang av båten

Tromstrygd gjør det enklere for redere å etablere gode rutiner for egenkontroll. Nå viderefører de ordningen med gratis gjennomgang av fartøy over 15 meter.

– I starten av februar sendte vi brev til medlemmer med båter over 15 meter hvor vi tilbyr en gratis gjennomgang av fartøyet. Dette er en viktig service fra Tromstrygd til våre medlemmer som vi har tilbudt i 10 år, sier Adm.dir Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Interne revisjon

Alle fartøy skal ha en årlig gjennomgang (intern revisjon) av sikkerhetssystemet.

Gjennomgangen skal foretas med ikke mer enn 12 måneders mellomrom og den skal dokumenteres. Tromstrygd har engasjert Theia til å bistå rederiene med å gjennomføre egenkontrollen.

– Gjennomgangen er en hjelp til egenkontroll og en forberedelse til hoved- og mellomliggende klassing fra Sjøfartsdirektoratet. Vår tekniske inspektør vil bistå rederne i gjennomgangen av sikkerhetssystemet og det tekniske utstyret ombord, sier daglig leder Reidar Johnsen i Theia.

I forkant av gjennomgangen må rederiene finne frem sertifikater over fartøy og utstyr, samt stille en person med kjennskap til fartøyet til disposisjon under fartøybesøket. Dette kan være vel anvendt tid for rederiene.

– Med vårt opplegg vil alle redere få informasjon om hva som inngår i den årlige gjennomgangen av sikkerhetsstyringssystemet. Mange av de punktene vi gjennomgår vil være elementer som inngår i den årlige gjennomgangen. Oppfølgingen skal være et bidrag til å ivareta sikkerheten ombord på fartøyet, sier Johnsen.

Unngå havari og skader

Utstyr ombord i båten som ikke fungerer kan føre til driftsavbrudd og i verste fall få alvorlige konsekvenser. I tillegg vil forsikringsutbetalingen kunne bli avkortet dersom kontrollrutinene ikke er fulgt.

– Vi ønsker å gjøre det enklere for rederiene å etablere gode rutiner for oppfølging av sikkerhetssystemet og de tekniske systemene om bord. Dette reduserer risikoen for havari og skader, men gjør det også enklere for rederiene å oppfylle kravene fra myndighetene, sier Ørjavik.

Tilpasses drift på båtene

Revisjonen tar rundt 4 timer for de minste båtene og noe lengre tid for de største fartøyene. Tromstrygd informerte medlemmene om muligheten for revisjon i begynnelsen av februar. Kontrollen gjennomføres når det passer for rederiene.

– Vi har allerede tatt kontakt med flere rederi for å avtale tidspunkt for revisjon. Vi legger dette opp slik at det passer i forhold til drift av båtene, sier Johnsen.

Kontakt oss:

Om du har spørsmål om revisjonen kan du kontakte markedssjef Frank H. Manin i Tromstrygd på e-post frank@tromstrygd.no eller mobil 900 73 373.

Tromstrygd kan også nås på firmapost@tromstrygd.no

Du kan også kontakte daglig leder Reidar Johnsen i Theia på e-post reidar@theia.no eller mobil 417 97 100.

Faktaboks egenkontroll:

  • Fartøy over 15 meter, men under 500BT, er underlagt tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet. Rederiet skal ha en årlig, verifiserbar gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet for å vurdere sikkerhetsstyringssystemets effektivitet og om det er behov for forbedringer.
  • Fartøy over 500BT skal ha et godkjent (sertifisert) sikkerhetsstyringssystem i henhold til ISM-koden. Koden krever at rederiet gjennomfører interne revisjoner av systemet med ikke mer enn 12 måneders mellomrom.

For de som er under 15 meter gjelder disse egenkontrollene:

  • Fartøy med største lengde fra 8 til 10,67 er underlagt krav om egenkontroll hver 30. måned etter førstegangskontroll hos et godkjent foretak. Kontrollen kan finne sted inntil seks måneder før eller etter denne datoen.
  • Fartøy mellom 8 – 9 meter er pålagt førstegangskontroll og deretter kun egenkontroll. Ved gjennomføring av periodiske egenkontroller skal sjøfartsdirektoratets egenkontrollskjema for fiskefartøy 8-10,67 benyttes. Dersom egenkontrollen ikke er gjennomført i tidsrommet hver 30. måned etter førstegangskontroll, +/- 6 måneder, vil fartøyinstruksen være ugyldig.
  • Forenklet periodisk kontroll for fartøy mellom 9 – 10,67 meter skal finne sted hvert 5. år.

Kilde: Sjøfartsdirektoratet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *