Skip to main content

Ny runde med tromstrygdskole til høsten

Tromstrygd planlegger Tromstrygdskole høsten 2020.

– Tiltakene for begrense koronapandemien gjorde at vi måtte utsette vårens Tromstrygdskole. Når myndighetene nå slipper opp på smittetiltakene starter vi planleggingen av ny skole til høsten, sier adm.dir Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Maks 50 deltakere

Per juni 2020 tillater smitteverktiltakene arrangement med inntil 200 personer så lenge det er en ansvarlig arrangør og en holder en meter avstand.

– Dagens arrangementsgrense på 200 personer gjør at vi fint kan gjennomføre Tromstrygdskolen på alle steder i landsdelen, sier Ørjavik.

Sikkerhet til sjøs

Tromstrygdskolen er et tilbud til medlemmene i Tromstrygd som setter sikkerheten til båt og mannskap på agendaen.

– Tromstrygd har som visjon at båt og mannskap skal komme hjem igjen, like hel og pen som da de dro ut. På Tromstrygdskolen tilbyr vi et faglig opplegg som øker kunnskapen om sikkerhet og hvor deltakerne får trene, blant annet på livreddende førstehjelp. Tromstrygdskolen er en viktig møteplass for medlemmene våre som vi vet mange setter pris på, sier Ørjavik.

Følg med på nettside og Facebook

Dato for høstens skoler er ikke satt, men per i dag ligger det an til å bli skoler i Honningsvåg, Båtsfjord, Tromsø og på Silsand.

– Vi legger ut endelig informasjon om tid og sted på nettsiden og Facebook-siden til Tromstrygd så snart vi har dette klart. Om smittevernreglene endrer seg og påvirker mulighetene til å gjennomføre, vil vi også informere om dette der, sier Ørjavik og legger til.

– Vi ønsker at Tromstrygdskolen skal være så relevant for deltakerne som mulig. Om du har forslag til tema på samlingen er det bare å sende de til oss på mail.

Om du har spørsmål om Tromstrygdskolen eller innspill til tema kan du kontakte Tromstrygd på firmapost@tromstrygd.no