Skip to main content

Husk å forsikre de som fører tilsyn i sommer

Mange rederier gjennomfører nødvendig vedlikehold om sommeren. Tromstrygd tilbyr forsikring for personer som fører tilsyn og utfører forefallende vedlikehold mens båten ligger i opplag.

– Opplagsforsikringen er en ren yrkesskade dekning som er tilpasset personer som fører tilsyn og vedlikehold på båten under opplag. Vi har også fått fremforhandlet dekningen til å gjelde klargjøring av bruk før og etter sesong, sier markedssjef Frank Manin i Tromstrygd.

Passer best for innleid hjelp

Opplagsforsikringen dekker reders lovpålagte plikt til å forsikre personer som fører tilsyn og utfører forefallende vedlikehold mens båten ligger i opplag. Forsikringen passer best for innleide personer som fører tilsyn eller driver med vedlikehold på båten.

– Vi anbefaler rederne å benytte mannskapsforsikringen for sine ansatte både til sjøs og når de arbeider på land. Denne forsikringen har de beste dekningene. For innleide personer som fører tilsyn og vedlikehold på båten når den ligger i opplag, er den nye opplagsforsikringen et godt alternativ, sier Manin.

Kan få økonomiske konsekvenser

For rederi med egne ansatte kan manglende mannskapsforsikring få store økonomiske konsekvenser ved skade under arbeid. Det samme gjelder for innleide personer uten opplagsforsikring.

– Fiskere og innleide har i utgangspunktet krav på erstatning om det oppstår en personskade mens de er på jobb, og de vil få dekket sine krav gjennom yrkesskadeforsikringsforeningen. YFF vil deretter kreve regress hos reder for å få dekket alle erstatningsutbetalinger. Dette er en prosess som tar tid og som kan få økonomiske konsekvenser for rederiet. Vi anbefaler derfor alle rederi med egne ansatte å tegne forsikring på mannskapet, sier Manin.

Om du har spørsmål om mannskapsforsikringene fra Tromstrygd kan du kontakte Tromstrygd på e-post: firmapost@tromstrygd.no