Skip to main content

– Vi er tilgjengelig om noe skulle skje

Fiskerne må ut på havet for å sikre matforsyningen selv om Norge stenges ned for å hindre spredning av Koronaviruset. På land passer Tromstrygd fortsatt på sikkerheten til medlemmene sine. 

– Koronaviruset setter hele samfunnet i en svært krevende situasjon. For Tromstrygd, som for alle andre, er det viktigste nå å beskytte medmennesker mot å bli alvorlig syke. Vi må alle bidra i den nasjonale dugnaden for å begrense spredningen av viruset. Samtidig er vi tilgjengelig for våre medlemmer om noe skulle skje, sier adm.dir Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Koronaviruset har ført til en ekstraordinær situasjon i Norge og verden. For å dempe spredningen av Covid19-viruset er det innført strenge restriksjoner for sosial kontakt mellom folk, og bedrifter oppfordres til å bruke hjemmekontor der dette er mulig. Samtidig skal alle samfunnskritiske funksjoner opprettholdes. Det betyr at fiskerne i nord fortsatt skal på havet for å skaffe mat til Norge og verden.

– De neste ukene er det avgjørende at matvareforsyningene opprettholdes, slik at folk ikke behøver å bekymre seg for dette. Det er derfor viktig at medlemmene våre er trygg på at forsikringen er i orden, og at de ansatte i Tromstrygd er tilgjengelig, om det skulle skje noe med båt eller mannskap når de er ute på feltet, sier Ørjavik.

Er tilgjengelig

Tromstrygd har som mange andre virksomheter stengt kontoret i Tromsø. Ingen ansatte er smittet av Korona. De ansatte følger nå opp medlemmene fra hjemmekontor og er tilgjengelig som normalt.

– Vi har fokus på å unngå smittespredning og samtidig ivareta driften av Tromstrygd. Mine medarbeidere lager forsikringstilbud, forsikrer båter, behandler skader og er tilgjengelig på telefon og e-post når det er behov for å kontakte oss, sier Ørjavik.

Vi er tilstede for deg

Medlemmer som har behov for å melde inn eller ut mannskap i pakkeforsikringer kan også gjøre dette på forsikringsportalen Min side. Lenke til innloggingen finner du øverst på hjemmesiden til Tromstrygd.

– Inntil situasjonen normaliserer seg vil Tromstrygd gjøre det vi kan for å støtte og hjelpe våre medlemmer, ikke nøl med å kontakte oss ved behov. Skader meldes inn som vanlig på telefon eller via skjema på vår hjemmeside. Send oss gjerne en mail på firmapost@tromstrygd.no, sier Ørjavik

Råfisklaget har lagt ut karantenereglene for fiskerinæringen på sine nettsider. Disse er oppdatert per 18. mars 2020:

Nå kan kommunale bestemmelser ikke hindre mannskapsbytter på fiskebåter – men nasjonale kan! Dette må du vite:

  • Dersom du har vært i Norge de siste 14. dagene kan ikke kommunale regler hindre deg som arbeidstager fra å reise til fiskebåten.
  • Lokale bestemmelser skal underordnes hensynet til matproduksjon.
  • Dersom du kommer fra utlandet til Norge skal du være 14 dager i karantene. (Mannskap på havgående båter er per dags dato ikke fritatt fra dette, se info fra Fiskebåt og Norges Fiskarlag).
  • Bedriftsledere og redere må være varsomme og gjennomføre mannskapsbytte på en måte som ikke bidrar til smitte.
  • Barn av personell som jobber i sjømatnæringen (så kalt kritisk personell) skal gis et tilbud selv om barneskoler og barnehager er stengt. Det gjelder ikke hvis en av foreldrene har hjemmekontor.

Sjømatnæringen er en av flere samfunnskritiske sektorer og hensynet til matproduksjonen må derfor ivaretas.

Lenke til Råfisklagets hjemmeside: https://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/NR/Omoss/Aktuelt#7944535

Foto: Jean Gaumy/Norges sjømatråd