Skip to main content

Nå kan du forsikre personer som fører tilsyn med båten under opplag

Redere er pålagt å forsikre personer som fører tilsyn og utfører forefallende vedlikehold mens båten ligger i opplag. Nå tilbyr Tromstrygd en opplagsdekning som ivaretar dette behovet.

– Dette er en ren yrkesskade dekning som er tilpasset personer som fører tilsyn og vedlikehold på båten under opplag. Vi har også fått fremforhandlet dekningen til å gjelde klargjøring av bruk før og etter sesong, sier markedssjef Frank Manin i Tromstrygd.

Anbefaler pakkeforsikring

Rederne er pliktet til å forsikre sine ansatte mens de utfører arbeid, enten dette skjer til havs eller på land.

– Vi anbefaler rederne å benytte pakkeforsikringen for sine ansatte både til sjøs og når de arbeider på land. Denne forsikringen har de beste dekningene. For innleide personer som fører tilsyn og vedlikehold med båtens mens den ligger i opplag, er den nye opplagsforsikringen et godt alternativ, sier Manin.

Kan få økonomiske konsekvenser

For rederi med egne ansatte kan manglende mannskapsforsikring få store økonomiske konsekvenser ved skade under arbeid.

– Fiskere har i utgangspunktet krav på erstatning om det oppstår en personskade mens de er på jobb og de vil få dekket sine krav gjennom yrkesskadeforsikringsforeningen. YFF vil deretter kreve regress hos reder for å få dekket alle erstatningsutbetalinger. Dette er en prosess som tar tid og som kan få økonomiske konsekvenser for selskapet. Vi anbefaler derfor alle rederi med egne ansatte å tegne forsikring på mannskapet, sier Manin.

Om du har spørsmål om mannskapsforsikringene fra Tromstrygd kan du kontakte Tromstrygd på e-post: firmapost@tromstrygd.no

Foto: Edvard Kristiansen/ Norges sjømatråd