Skip to main content

Vil redusere papirbruken

I disse dager sender Tromstrygd ut kassevis med forsikrings-dokumenter på papir til medlemmene. Det ønsker de å slutte med.  

– Vi håper flere medlemmer vil motta papirene elektronisk neste år, sier adm.dir. Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

I 2019 har Tromstrygd lansert en selvbetjent forsikringsportal for medlemmene. Her kan fiskere og redere lese og oppbevare forsikringspapirene sine, gjøre endringer i pakkeforsikringer og be om endringer i forsikringer. Målet er å gjøre det enklere for medlemmene å administrere forsikringene, og samtidig redusere papirbruken og belastningen på miljøet.

– Vi ønsker å gjøre hverdagen til fiskerne og rederiene så enkel som mulig, og samtidig unngå unødvendige miljøbelastninger. Dette er siste året vi sender ut forsikringsdokumentene på papir i så stort omfang. Fra og med i år vil medlemmene våre kunne hente dette i forsikringsportalen «Min Side», sier Ørjavik.

Tromstrygd sender ut rundt 1500 konvolutter med forsikringspapirer ved hovedforfall. Nå ønsker adm.dir. Ole Jørgen Ørjavik at medlemmene oppdaterer profilen på Min Side og mottar papirene elektronisk.

Håper flere vil kutte papir

Nå håper Tromstrygd at medlemmene vil logge seg inn og oppdatere profilen på Min Side.

– Mange medlemmer har allerede tatt den nye forsikringsportalen i bruk, men fortsatt er det for mange som mottar alle papirene fra Tromstrygd på papir. Min side kan sammenlignes med nettbanken til bankene. Her har medlemmene full oversikt over forsikringsvilkår og policen. De kan også følge med på behandling av skadesaker. Vi håper flere vil kutte papirdokumentene og samle alt digitalt, sier Ørjavik.

Stadig flere ønsker digital tilgang

Nylig hadde Ørjavik og staben i Tromstrygd besøk av Omar Dawon i Noria, selskapet som leverer den tekniske løsningen for Min Side til sjøforsikringsselskapene i Norge. I følge Dawon tar stadig flere av kundene i bruk de digitale tjenestene på Min Side.

– Vi ser at stadig flere i næringen ønsker tilgang til den digitale forsikringsplattformen. Vi jobber derfor med å utvikle innholdet i denne tjenesten videre, sier Dawon.

Selvbetjente løsninger

Den digitale forsikringsplattformen gjør det allerede i dag langt enklere for rederier med mannskapsforsikring å varsle inn og utmelding på pakken heldigitalt.

– I tillegg er det mulig å laste opp dokumenter i den nye plattformen i forbindelse med forsikringsendringer og skadeoppgjør. Dette er en klar forbedring, sier Ørjavik

Logg inn på Min Side her

Den nye løsningen gjør det også enklere å administrere forsikringer for personer som har ansvar for flere selskap.

– Personer som representerer flere selskap, som f.eks. regnskapsførere, velger selv hvilket selskap de ønsker tilgang til når de logger på plattformen. En person kan derfor enkelt administrere flere selskap, sier Ørjavik.

Fortsatt dokumenter på papir

Selv om Tromstrygd nå tilbyr digitale tjenester på Min Side, er det fortsatt mulig å få tilgang til dokumentene fra Tromstrygd på papir.

– Papiret forsvinner ikke, men vi håper flere velger å ta i bruk Min Side, slik at vi reduserer papirbruken, sier Ørjavik. Slik går du frem for å oppdatere profilen din på Min Side

Slik går du frem for å oppdatere profilen din på Min Side