Skip to main content

Tromstrygdskolen – en viktig møteplass

Tromstrygdskolen samlet rundt 150 fiskere og redere til faglig og sosial samling høsten 2019. – Tromstrygdskolen er en viktig møteplass for våre medlemmer, sier adm.dir. Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Tromstrygdskolen tar opp tema som er relevant for kystfiskerne, med særlig vekt på sikkerheten ombord i fiskebåtene. Dette er tema som mange fiskere er opptatt av.

– Vi opplever at de temaene vi tar opp er relevante for medlemmene våre. Vi forsøker å berøre problemstillinger som de opplever i det daglige arbeidet. Da er sikkerheten til personellet ombord et nøkkeltema, sier markedssjef Frank Manin i Tromstrygd.

Viktig møteplass

Høstens Tromstrygdskole besøkte Honningsvåg, Skjervøy og Tromsø. Ole Jørgen Ørjavik legger vekt på den sosiale dimensjonen ved å samle fiskerne langs kysten når Tromstrygdskolen er på veien.

– Det er alltid trivelig å møte gamle og nye medlemmer når vi er ute. Tromstrygdskolen er en viktig møteplass for å dele kunnskap og møte fiskerne. Det er en arena både for faglig og sosialt samvær, sier Ørjavik.

Fornying av fartøyinstruksen

Siden 2014 har de fleste båter i sjarkflåten fått på plass fartøyinstruksen. På Tromstrygdskolen orienterte Reidar Johnsen i Theia om hva fiskerne og rederne må gjøre når dette sertifikatet skal fornyes.

– Vi oppfordrer alle som skal ha kontroll eller fornye sertifikatet til å være tidlig ute. Det nytter ikke å komme noen dager før sertifikatet går ut og be om kontroll. Da vil du ikke rekke fristen, og sertifikatet utløper, var budskapet fra Johnsen.

Johnsen snakket også om stabilitet for fiskebåter og hvordan den kan endre seg med påbygging av båten.

Deltakerne på Tromstrygdskolen fikk faglig input og et lite kurs i førstehjelp

Kurs i førstehjelp

Mot slutten av dagen fikk medlemmene på Tromstrygdskolen et lite grunnkurs i førstehjelp fra lokale bidragsytere i Kjøllefjord Røde Kors og fra Stig Ballovare på Skjervøy.

– Tromstrygdskolen er en arena som vi opplever at fiskerne langs kysten setter pris på. Så langt er planen at det blir skoler i Båtsfjord og i Honningsvåg i 2020. I tillegg blir det en samling i Midt-Troms. Om noen har innspill til tema de ønsker vi skal ta opp kan de sende dette til frank@tromstrygd.no, sier Ørjavik.