Skip to main content

Styrker det digitale tilbudet til medlemmene

De fleste i Norge har de siste årene fått digital tilgang til forsikringene sine. Nå styrker Tromstrygd tilbudet til medlemmene i nord.

– Vi ønsker å gjøre hverdagen til fiskerne og rederiene så enkel som mulig. Derfor tilbyr vi nå flere digitale tjenester til medlemmer som ønsker enklere oversikt over forsikringer og skadebehandling. Disse tjenestene finner du på «Min Side» på nettsiden til Tromstrygd, sier adm.dir Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Stadig flere ønsker digital tilgang

Nylig hadde Ørjavik og staben i Tromstrygd besøk av Omar Dawon i Noria, selskapet som leverer den tekniske løsningen for Min Side til sjøforsikringsselskapene i Norge. I følge Dawon tar stadig flere av kundene i bruk de digitale tjenestene på Min Side.

– Vi ser at stadig flere i næringen ønsker tilgang til den digitale forsikringsplattformen. Vi jobber derfor med å utvikle innholdet i denne tjenesten videre, sier Dawon.

Selvbetjente løsninger

Den digitale forsikringsplattformen gjør det allerede i dag langt enklere for medlemmer å lese forsikringspolisen og følge med på skadebehandlingen når en skade oppstår. Rederier med mannskapsforsikring kan nå varsle inn og utmelding på pakken heldigitalt. I tillegg er det mulig å laste opp dokumenter i den nye plattformen i forbindelse med forsikringsendringer og skadeoppgjør. Dette er en klar forbedring, sier Ørjavik

Logg inn på Min Side her

Den nye løsningen gjør det også enklere å administrere forsikringer for personer som har ansvar for flere selskap.

– Personer som representerer flere selskap, som f.eks. regnskapsførere, velger selv hvilket selskap de ønsker tilgang til når de logger på plattformen. En person kan derfor enkelt administrere flere selskap, sier Ørjavik.

Fortatt dokumenter på papir

Selv om Tromstrygd nå tilbyr digitale tjenester på Min Side, er det fortsatt mulig å få tilgang til dokumentene fra Tromstrygd på papir.

– Vi håper at det nye tilbudet bidrar til at flere velger å ta i bruk Min Side. Medlemmer som ønsker dokumenter på papir vil fortsatt kunne motta dette. De kan samtidig gå inn på Min Side og få tilgang til de samme dokumentene der, sier Ørjavik.