Skip to main content

Nå er det snart tid for å fornye fartøyinnstruksen

Siden 2014 har de fleste båter i sjarkflåten fått på plass fartøyinnstruksen. På Tromstrygdskolen denne høsten får du vite hva du må gjøre når dette sertifikatet skal fornyes.

På høstens Tromstrygdskole setter vi på nytt sikkerhetsstyring i fiskeflåten på dagsorden. Mange båter mellom 8 – 10.67 meter har fått på plass fartøyinnstruksen siden kravet om dette ble innført fra 01.01. 2014. Nå nærmer det seg datoen for at sertifikatet skal fornyes.

– De første båtene ble godkjent i 2014 og fartøy 8 – 10,67 meter skal ha kontroll innen utgangen av 2019. Neste år har vi nærmere hundre båter i vår portefølje som skal fornye sertifikatet. Det er lurt å være tidlig ute med fartøykontrollen. Denne skal finne sted det siste halvåret før sertifikatet går ut, sier Reidar Johnsen i Theia, som utfører fartøykontroller for fiskeflåten.

Må brukes aktivt

Johnsen har vært med på Tromstrygdskolen siden 2013 for å informere om sikkerhetsstyring og fartøyhåndboken som Theia og Tromstrygd har utviklet sammen.

– Fartøyhåndboken dekker kravet om sikkerhetsstyring for sjarkflåten, men den har ingen verdi om den ikke blir brukt aktivt. Ved uanmeldt kontroll fra Sjøfartsdirektoratet vil de stille spørsmål om sikkerhetsstyringssystemet. Da holder det ikke bare å ha fartøyhåndboka i hylla. Du må vise at du bruker denne, sier Johnsen.

Mange følger ikke opp

Han opplever at rederne er flink til å følge opp sikkerheten ombord, men dette gjelder dessverre ikke alle.

– Mange redere sliter med å følge opp intensjonen bak denne ordningen. Eksempelvis kan brannslokkerne og redningsflåter være utløpt på dato når vi kontrollerer dette.

Håper mange vil delta

Nå håper han mange fiskere i sjarkflåten blir med på Tromstrygdskolene i Mehamn lørdag 21. september og på Skjervøy lørdag 5. oktober.  I Tromsø vil det være skole fredag 1. nov.

– Et viktig formål med Tromstrygdskolen er å samle medlemmene og øke bevisstheten rundt sikkerheten ombord. Tromstrygd er så langt jeg vet det eneste sjøforsikringsselskapet som samler medlemmene for å gi de denne typen opplæring. Dette er et unikt tilbud til fiskerne i Troms og Finnmark, sier Johnsen.

Sjekk sertifikatet ditt

Om du er usikker på når sertifikatet på ditt fartøy går ut har Johnsen et godt råd.

– Er du usikker på når sertifikatet må fornyes finner du dato for dette på sertifikatet som du har hengende ombord. Når fornyingen skal skje kan du kontakte oss i Theia. De båtene som allerede er i vår portefølje får en melding fra oss seks måneder før sertifikatet går ut, slik at de kan starte arbeidet med å fornye sertifikatet, sier Johnsen.

Vær tidlig ute

Han er bekymret for at mange venter så lenge som mulig med å fornye sertifikatet, fordi de frykter at sertifikatperioden blir avkortet om de tar kontrollen før de gamle sertifikatet løper ut.

– Slik er det ikke. Selv om en tar kontrollen i god tid gjelder det nye sertifikatet fra den datoen det gamle går ut. En blir ikke staffet for å være tidlig ute, sier Johnsen og legger til.

– Vi oppfordrer alle som skal ha kontroll eller fornye sertifikatet til å være tidlig ute. Det nytter ikke å komme noen dager før sertifikatet går ut og be om kontroll. Da vil du ikke rekke fristen, og sertifikatet utløper.

Ny førstegangskontroll

Konsekvensen av å vente for lenge er en grundigere kontroll for å få utstedt nytt sertifikat.

– Dersom sertifikatet ikke blir fornyet og går ut, må rederne melde båten opp til en ny førstegangskontroll. Dette er en mer omfattende kontroll enn den forenkla kontrollen når sertifikatet fornyes. Hvis du driver fiske uten gyldig sertifikat vil du få gebyr fra Sjøfartsdirektoratet i posten. Det er viktig at sertifikatet holders gyldig, sier Johnsen.

Påmelding til Tromstrygdskolen gjøres til:  frank@tromstrygd.no


Siden 2014 har de fleste fartøy fått på plass fartøyinnstruksen. Reidar Johnsen i Theia deltar på høstens Tromstrygdskole for å fortelle hva du må gjøre når sertifikatet snart skal fornyes. Foto: Geir Håvard Hanssen