Skip to main content

Mulig å halvere personskadene i fiskerinæringen

Det er registrert 107 alvorlige personskader ombord i fiskefartøy i Troms og Finnmark siste fem år. Myndighetene har de siste årene iverksatt en rekke tiltak for å redusere antall personulykker. Nå tar Tromstrygd ytterligere grep for å få ned ulykkestallene.

– Arbeids- og personulykkene er ulykker som vi mener det er mulig å forebygge gjennom økt bevissthet rundt sikkerhet ombord. Ved å øke fokuset på HMS ombord i båtene tror vi det er mulig å halvere disse personskadene, sier adm.dir. Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Den hyppigste skadeformen i statistikkene til Sjøfartsdirektoratet er støt og klemskader. Disse skadene utgjør 36 prosent av alle de innrapporterte skadene i Troms og Finnmark siste fem år, tett fulgt av fall på samme nivå og fall til lavere nivå, som samlet utgjør 30 prosent av skadene.

Fartøyhåndbok

Nå retter Tromstrygd ekstra fokus på sikkerhetstiltak som kan redusere antallet alvorlige personskader ombord. Her er fartøyhåndboken et viktig verktøy for båter over 8 meter.

– Sikkerhetsarbeidet starer med en god gjennomgang av risikofaktorer og sikkerhetsrutiner ombord i båtene. Erfaringer viser at dette arbeidet har størst effekt når mannskapet er involvert i risikovurderingene, kan komme med innspill til sikkerhetstiltak og delta i øvelser. For de fleste båter er fartøyhåndboken fra Tromstrygd et godt verktøy å støtte seg til når en skal gjøre sikkerhetsvurderinger ombord, sier Ørjavik.

Støtte til investeringer

Dersom risikovurderingen konkluderer med at det må investeres i nytt sikkerhetsutstyr, tilbyr Tromstrygd investeringsstøtte for enkelte typer utstyr.

– Vi har i mange år gitt tilskudd til kjøp av sikkerhetsutstyr til våre kunder. Dette gjør det mulig for flere å få dette utstyret på plass. Utstyr vi gir støtte til er blant annet sikkerhetsline, dødmannsknapp, hjertestarter og arbeidsklær med flytemiddel, sier Ørjavik.

Tromstrygd skolen

Tromstrygd arrangerer jevnlig Tromstrygdskolen med fokus på sikkerhetsarbeidet i fiskerinæringen.

– Tromstrygdskolen er en arena hvor vi samler næringen for å jobbe med sikkerheten ombord i båtene. Fremover vil vi ha økt fokus på personsikkerhet. På samlingene får  rederiene og båtene ny input og de kan utveksle erfaringer fra eget sikkerhetsarbeid, sier Ørjavik.

Foto: Johan Wildhagen/Norges sjømatråd

Færre dødsfall

Av de mange personskadene er det heldigvis relativt få skader som fører til at sjøfolk omkommer mens de er på jobb ute på havet. I fjor er 1 person registrert omkommet i Troms og Finnmark i Sjøfarsdirektoratets statistikker. Siste fem år har tre personer omkommet ombord i en fiskebåt i våre to nordligste fylker.  

– Det har vært få dødsfall i fiskeflåten de siste årene, men det er likevel ingen tvil om at fiskeryrket er et farlig yrke som krever høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vi mener at det fortsatt er for mange som skader seg ombord på en fiskebåt og ønsker å snu denne trenden gjennom økt fokus på sikkerhetstiltak ombord, sier Ørjavik.  

Om du har spørsmål om tilskuddsordningen for investering i skadeforebyggende tiltak kan du kontakte Tromstrygd på telefon 77 60 06 00. Listen over utstyr finner du her.