Skip to main content

Øvrige forsikringer

Øvrige forsikringer til fiskeri- og havbruksnæringen

 • Forsikring for personer som arbeider på båter i opplag.
  Denne forsikringen gjelder personer som tar vare på båten din når du er på ferie, hjelper til med båtpuss mv.

 • Tidstap forsikring (loss of hire).
  Denne forsikringen dekker inntektstap som følge av erstatningsmessig skade under kaskoforsikringen. Vanlig for handelsfartøy, men dekkes kun unntaksvis for de større fiskefartøyene. 

 • Kaskointeresseforsikring. 
  Denne forsikringen dekker totaltap av fartøyet og kollisjonsansvar som et tillegg til kaskoforsikringen på de aller største fiskefartøyene. Forsikringssummen kan ikke overstige 25% av kaskotaksten.

Les mer om vår forsikring for personer som arbeider på båter i opplag her. 
Fullstendig informasjon om forsikringsproduktene finner du i våre forsikringsvilkår. 

Kontakt oss om du ønsker mer informasjon om våre forsikringer. Benytt gjerne skjemaet til høyre, så kontakter vi deg.

 

Kontakt oss for tilbud på forsikring: Frank Manin
Markedssjef
Mobil: 900 73 373
E-post: frank@tromstrygd.no

Medlemsfordeler

Vi i Tromstrygd tilbyd en rekke medlemsfordeler til deg som medlem: 

 • Delta på Tromstrygdskolen
 • Motta fartøyhåndboken 
 • Få tilskudd ved kjøp av sikkerhetsutstyr
 • Stipend til unge fiskere
 • Premierabatt basert på overskudd
 • Revisjonsordning for båter over 15 meter
 • Få rabatt på forsikringen under opplag