Skip to main content

Fangst- og utstyrsforsikring

Kjøp av fangst- og utstyrsforsikring krever at fartøyet er forsikret hos Tromstrygd. Forsikringen omfatter normalt økonomiske tap som følge av skade på fangst, fiskeredskaper og utstyr som befinner seg om bord i fartøyet, samt brann og tyveri av redskap i bu eller annet egnet avlåst sted.

Forsikringen dekker normalt også alle kostnader knyttet til nødvendig destruksjon av fangst.

Kontakt oss for tilbud på forsikring: 

Frank Manin
Markedssjef
Mobil: 900 73 373
E-post: frank@tromstrygd.no