Mannskapsforsikring

I henhold til lov om yrkesskade skal alle som er ansatt omfattes av en yrkesskadeforsikring. Mannskapsforsikringen er en forsikring spesielt tilpasset fiskerne, og som er delt i to hoveddeler; en persondel og en sjødel. 

Persondelen omfatter dekning for yrkesskade og yrkessykdom, gruppeliv og ulykker på fritiden. Sjødelen omfatter dekning for mannskapstøy og effekter, forlishyre og dødsfallhyre. 

Kjøp av mannskapsforsikring krever at fartøyet er forsikret hos Tromstrygd. Kontakt oss om du ønsker rådgivning rundt valg av den riktige mannskapsforsikringen for deg eller ditt mannskap. Om du ønsker tilbud på mannskapsforsikring kan du også benytte knappen til høyre. 

Les også tilleggsinformasjon om de ulike mannskapsforsikringene nedenfor. 

Du kan selv melde inn og ut mannskap på pakken.

Tromstrygd gir deg mulighet til å melde ut mannskap i mannskapsforsikringen når båten ikke er i drift og mannskapet ikke er på sjøen. Merk at minstetiden for å forsikre mannskap i mannskapsforsikringen er 30 dager.

Endringene i pakken gjør du selv i forsikringsportalen Min Side.
Logg deg inn her.

Forsikringsvilkår:

Skjema skademelding:

Kontakt oss for tilbud på forsikring: 

Frank Manin
Markedssjef
Mobil: 900 73 373
E-post: frank@tromstrygd.no

Persondelen

Yrkesskade/yrkessykdom
Ved hendelse på arbeidsplassen i arbeidstiden som medfører yrkesskade på person gis det erstatning for:

  • Påførte og fremtidige utgifter
  • Tapt inntekt ved yrkesskade/yrkessykdom
  • Tapt i fremtidig inntekt ved ervervsmessiguførhet uførhet inntil 30G.
  • Menerstatning inntil 18 G.
  • Dødsfallserstatning –aldri mindre enn 12G. ved under 67 år
  • Dødsfallserstatning til barn ved tap av forsørger inntil 6,5 G per barn.
  • Begravelsesomkostninger 0,5G

G-beløpet fastsettes årlig 1. mai. Informasjon om gjeldende G-nivå finner du på nav.no. 

Gruppeliv
Gruppelivsforsikringen gjelder hele døgnet, også i fritiden. Ved dødsfall uansett årsak er erstatningen 9 G. Beløpet nedtrappes etter sikredes fylte 60 år og dekningen bortfaller ved utløpet av det kalenderår sikrede fyller 67 år.

Ulykkesforsikringen
Ulykkesforsikringen er en forsikring som gjelder i fritiden. Ved ulykke som medfører dødsfall, er erstatningen til etterlatte inntil 10 G. Menerstatning inntil 18 G. Begravelsesomkostninger 0,5G.

Merk: Dette er en forenklet oversikt over innholdet i mannskapsforsikringens persondel. For fullstendig oversikt kan du se din forsikrings vilkår. 

Sjødelen

Mannskapstøy og effekter
Ved havari og forlis dekkes mannskapstøy og effekter med inntil 1/2G eller 2/3 G.

Forlishyre
Dekker hyre ved forlis i inntil 1 måned med inntil 3/10 G.

Dødsfallshyre
Dekker hyre ved dødsfall med inntil 3/10 G. til ektefelle/samboer eller barn under 18 år.

Sykehyre (tilleggsforsikring)
Dersom reder og mannskap er enig om det, så kan det tegnes tilleggsforsikring som dekker sykehyre med inntil 1/5G pr måned i inntil 3 måneder.

Det har vist seg at enefiskere i alt for liten grad forsikrer seg for eget liv og helse. Det er derfor laget to spesialtilbud for medlemmer som er enefiskere.

Enefiskerforsikring
Er du enefisker kan vi tilby deg en pakkeløsning som også omfatter dekning av de samme forsikringsområdene som yrkesskadeforsikringen

Minipakke enefiskere
Minipakke for enefiskere er et alternativ til Enefiskerforsikringen.

Den inneholder gruppeliv- og ulykkesforsikring (hele døgnet) og en sjødel. Dette produktet er uten yrkesskadeforsikring som enefiskere ikke er pålagt å ha.

Redere kan tegne forsikring som en årsforsikring med et fast antall årsverk, elles som en kortidsforsikring hvor forsikringstiden er avtalt på forhånd.

Merk: Dette er en forenklet oversikt over innholdet i mannskapsforsikringens sjødel. For fullstendig oversikt kan du se din forsikrings vilkår. 

Fiskernes eget forsikringsselskap

Tromstrygd er et forsikringsselskap av- og for fiskere i Troms og Finnmark.
Vi jobber for at du og båten din skal komme hjem igjen like hel og pen som da dere dro ut.
Vi tar gjerne en prat om forsikring av båt, mannskap og redskap.

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Besøk oss

Grønnegata 32
9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
E-post: firmapost@tromstrygd.no

Postadresse

Postboks 141
9252 Tromsø
Faktura: faktura@tromstrygd.no

Meld skade

Tromstrygd: 77 60 06 00
- - -
Hovedredningssentralen
Sør-Norge: 51 51 70 00
Nord-Norge: 75 55 90 00

© 2020 Design fra Feitfisk AS