Logg inn på din forsikringsportal hos Tromstrygd
Vi ønsker at du og båten din skal komme hjem igjen, like hel og pen som da dere dro ut
Foto: Johan Wildhagen/Norges sjømatråd

Sjøforsikring

Sjøforsikring er et samlebegrep for forsikring for fiskebåter, utstyr og fangst, Forsikring skal dekke de økonomiske konsekvensene av hendelser som er utenfor reders kontroll og som skjer plutselig og uforutsett.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring dekker det rettslige erstatningsansvar en reder kan komme i som direkte følge av driften av fartøyet. I tillegg kan man tegne panthaverinteresseforsikring som dekker panthavers tap.

Personalforsikring

Vi har en pakkeforsikring som er spesialtilpasset fiskerinæringen. Pakken består av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring som gjelder på fritid.

Tromstrygdskolen

Tromstrygdskolen er et tilbud til alle våre medlemmer. Vi har fokus på risikovurdering og skadeforebyggende tiltak. Gjennom vår egen skole er det vår intensjon å redusere risikoen for ulykker.

Nyheter

Her finner du en oversikt over våre nyheter. Du vil også se oversikt over når Tromstrygdskolen arrangeres.

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks