Tromstrygdskolen i Svolvær 23 mai

Våre medlemmer inviteres til å delta på Tromstrygdskolen i Svolvær. Den blir avholdt på Thon Hotel Lofoten 23.mai kl. 10.00. med avslutting ca kl. 18.00 med middag på hotellet!

Båter mellom 8 meter og 10,67 meter bygget fra og med 1992 og eldre skal i hovedsak være ferdig sertifisert. Vi går igjennom spørsmål om sertifisering.

Forskriftene vedrørende etablering av sikkerhetsstyringssystem trådte i kraft 01.januar i 2017.Våre medlemmer har fått utdelt fartøyshandbok for å ha et sikkerhetsstyrings system. Hvis noen trenger hjelp for å få boken komplett så vil vi være behjelpelig med det.

Personskader og forebyggende arbeid vil også bli et tema som det vil bli mye snakk om

Vi gjør oppmerksom på at din deltakelse på Tromstrygdskolen gir 3% rabatt i kaskopremien.
Denne gjelder i 4 år og fornyes gjennom ny deltakelse.

Mulig å halvere personskadene i fiskerinæringen

Det er registrert 107 alvorlige personskader ombord i fiskefartøy i Troms og Finnmark siste fem år. Myndighetene har de siste årene iverksatt en rekke tiltak for å redusere antall personulykker. Nå tar Tromstrygd ytterligere grep for å få ned ulykkestallene.


Foto: Johan Wildhagen/Norges sjømatråd

– Arbeids- og personulykkene er ulykker som vi mener det er mulig å forebygge gjennom økt bevissthet rundt sikkerhet ombord. Ved å øke fokuset på HMS ombord i båtene tror vi det er mulig å halvere disse personskadene, sier adm.dir. Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Den hyppigste skadeformen i statistikkene til Sjøfartsdirektoratet er støt og klemskader. Disse skadene utgjør 36 prosent av alle de innrapporterte skadene i Troms og Finnmark siste fem år, tett fulgt av fall på samme nivå og fall til lavere nivå, som samlet utgjør 30 prosent av skadene.

Fartøyhåndbok

Nå retter Tromstrygd ekstra fokus på sikkerhetstiltak som kan redusere antallet alvorlige personskader ombord. Her er fartøyhåndboken et viktig verktøy for båter over 8 meter.

– Sikkerhetsarbeidet starer med en god gjennomgang av risikofaktorer og sikkerhetsrutiner ombord i båtene. Erfaringer viser at dette arbeidet har størst effekt når mannskapet er involvert i risikovurderingene, kan komme med innspill til sikkerhetstiltak og delta i øvelser. For de fleste båter er fartøyhåndboken fra Tromstrygd et godt verktøy å støtte seg til når en skal gjøre sikkerhetsvurderinger ombord, sier Ørjavik.

Støtte til investeringer

Dersom risikovurderingen konkluderer med at det må investeres i nytt sikkerhetsutstyr, tilbyr Tromstrygd investeringsstøtte for enkelte typer utstyr.

– Vi har i mange år gitt tilskudd til kjøp av sikkerhetsutstyr til våre kunder. Dette gjør det mulig for flere å få dette utstyret på plass. Utstyr vi gir støtte til er blant annet sikkerhetsline, dødmannsknapp, hjertestarter og arbeidsklær med flytemiddel, sier Ørjavik.

Tromstrygd skolen

Tromstrygd arrangerer jevnlig Tromstrygdskolen med fokus på sikkerhetsarbeidet i fiskerinæringen.

– Tromstrygdskolen er en arena hvor vi samler næringen for å jobbe med sikkerheten ombord i båtene. Fremover vil vi ha økt fokus på personsikkerhet. På samlingene får  rederiene og båtene ny input og de kan utveksle erfaringer fra eget sikkerhetsarbeid, sier Ørjavik.

Færre dødsfall

Av de mange personskadene er det heldigvis relativt få skader som fører til at sjøfolk omkommer mens de er på jobb ute på havet. I fjor er 1 person registrert omkommet i Troms og Finnmark i Sjøfarsdirektoratets statistikker. Siste fem år har tre personer omkommet ombord i en fiskebåt i våre to nordligste fylker.  

– Det har vært få dødsfall i fiskeflåten de siste årene, men det er likevel ingen tvil om at fiskeryrket er et farlig yrke som krever høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vi mener at det fortsatt er for mange som skader seg ombord på en fiskebåt og ønsker å snu denne trenden gjennom økt fokus på sikkerhetstiltak ombord, sier Ørjavik.  


Foto: Johan Wildhagen/Norges sjømatråd

Om du har spørsmål om tilskuddsordningen for investering i skadeforebyggende tiltak kan du kontakte Tromstrygd på telefon 77 60 06 00. Listen over utstyr finner du her.

Tromstrygdskolen i Tromsø 2 november

Tromstrygdskolen i Tromsø
Radisson Blu 2. november kl. 10:00.

Et av temaene som vil bli snakket om er:
Båter mellom 8 meter og 10,67 meter bygget fra og med 1992 og eldre skal i hovedsak være ferdig sertifisert innen 01.januar 2019.

Påmeldingsfristen er satt til torsdag 25 oktober 2018.

Tromstrygd på Nor-Fishing

Tromstrygd stiller også i år på Nor-Fishing i Trondheim på stand F 539 sammen med Troms Fylkeskommune og andre bedrifter fra Troms.

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen for besøk.

Skulle det behøves adgangskort så er det bare å ta kontakt med Tromstrygd!

 

Vi fokuserer på sikkerhet og livsstil med følgende innlegg på onsdag 22 august kl. 12.00

Bjarne Østerud:

Hvorfor omega-3 fettsyrer og andre sjømatprodukter beskytter mot utvikling av sykdommer.

 

Halvard L. Aasjord:

Sikkerhetsforhold på mindre fartøy i den norske fiskeflåten.

 

På kvelden onsdag inviterer vi til middag for våre medlemmer.

Torsdag 23 august har vi som alltid grillmat med tilbehør på uterestauranten fra kl. 16.00

Kom innom messen og skaff deg et invitasjonskort til middag og grillmat!

Nor-Fishing Trondheim

Ole Jørgen Ørjavik (53) blir ny direktør i Tromstrygd.

Ole Jørgen Ørjavik har jobbet i SpareBank 1 Nord-Norge i 16 år. Her har han hatt stillinger som banksjef innen forskjellige
områder i banken, og han har nå ansvaret for forsikring innen pensjonsområdet.
Ørjavik har også en fortid fra 1997 til 2005 som skadesjef i If Skadeforsikring.
Ørjavik har juridisk embetseksamen fra 1995.

Ørjavik uttaler selv i forbindelse med jobbskiftet:
Tromstrygd er et solid selskap som har sin base i
Nord-Norge og eid av fiskerne som forsikrer båtene sine i selskapet.
Det kommer til å bli spennende, og jeg gleder meg til utfordringen.

Han begynner i Tromstrygd 01. september, og overtar som administrerende direktør 01. november da Eirik Fosland går fra roret.

Tromstrygd ønsker han lykke til!

Linjetegninger

Vi vet at det er mange som har ei utfordring med linjetegninger.

Enkelte av våre kunder har linjetegninger, hvis du har samme båt og trenger tegninger så kan vi sette dere i kontakt.

33 Mørebas L. 10,06 Br. 3,15 plast 1993 mod

29 Grimsøy L. 8,82 Br. 3,14 plast 1985 mod

31 Viksund forlenget L. 10,57 Br. 3,05 plast 1975 mod

35 fot fra Henriksens Båtbyggeri. L. 10,56 Br. 3,88 aluminium 1985 mod

Solnes L. 10,60 Br. 4,10 aluminium 1989 mod

34 Kulkuri L. 10,35 Br. 3,40 plast 2001 mod

Solnes L. 10,53 Br. 3,88 aluminium 1987 mod

28/30 Malo L. 9,25 Br. 3,20 plast 1986 mod

33 Libra L. 9,99 Br. 3,35 plast 1986 mod

35 fot Sandøy L. 10,48 Br 3,82 plast 1987 mod

28 fot Malo L. 8,63 Br 7,71 plast 1973 mod

 

Har du tegninger og har lyst til å fortelle det, så ta kontakt med oss!

 

NY FORSKRIFT FOR FISKEBÅTER UNDER 500 BRUTTOTONN.

Da er den nye forskriften for fiskefartøy under 500 BT fastsatt og gjelder fra 01. januar 2017.

Det forventes fra Sjøfartsdirektoratet at sikkerhetsstyringssystemet er etablert og tatt i bruk inne 01. juli 2017.

Båter over 500 BT har som kjent tidligere fått pålegg om etablering av ISM-sikkerhetsstyringssystem.

Vedlagt følger:

  • Orientering fra Sjøfartsdirektoratet om forskriften
  • Forskriften for båter under 500 BT

 

Når det gjelder bestemmelsene i Nordisk Sjøforsikringsplan, er de som følger når det gjelder sikkerhetsforskrifter:

  • 3-22. Sikkerhetsforskrifter

Med sikkerhetsforskrifter menes påbud om forholdsregler for å forebygge tap, gitt av offentlig myndighet, fastsatt i forsikringsavtalen, gitt av assurandøren med hjemmel i forsikringsavtalen, eller gitt av klassifikasjonsselskapet.

§ 3-25. Overtredelse av sikkerhetsforskrifter

Er en sikkerhetsforskrift overtrådt, svarer assurandøren kun i den utstrekning tapet ikke er en følge av overtredelsen, eller hvor sikrede ikke har overtrådt sikkerhetsforskriften ved uaktsomhet. Dette gjelder likevel ikke hvis sikrede er fører av skipet eller medlem av dets besetning og den forsømmelse han har gjort seg skyldig i er av nautisk art.

Gjelder overtredelsen en spesiell sikkerhetsforskrift, fastsatt i forsikringsavtalen, skal forsømmelse utvist av noen som på vegne av sikrede har plikt til å overholde forskriften eller påse at den blir fulgt, likestilles med sikredes egen forsømmelse.

Assurandøren har bevisbyrden for at en sikkerhetsoverskrift er overtrådt, med unntak av tilfeller der skipet springer lekk mens det er flott. Sikrede har bevisbyrden for at han ikke har utvist uaktsomhet, og at det ikke er årsakssammenheng mellom overtredelsen av sikkerhetsforskriften og tapet.

Høringsuttalelser fra blant andre Fiskebåt og Fiskarlaget i forbindelse med forskriften finner du på hjemmesiden til Sjøfartsdirektoratet under:

https://www.sjofartsdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/forskrift-om-sikkerhetsstyring-for-mindre-lasteskip-passasjerskip-og-fiskefartoy-mv/

Tromstrygd tar sikte på å avholde Tromstrygdskolen i Tromsø for denne fartøysgruppen i løpet av våren, og da vil dette være et sentralt tema.

Ta gjerne kontakt med oss i Tromstrygd hvis det er noe du lurer på.

 

 

Jubileumsgave til våre medlemmer

illustrasjon_nyhet_tromstrygd_50aar

 

 

For 50 år siden ble Tromstrygd stiftet. Som de fleste medlemmene har fått informasjon om tidligere, har styret i denne anledning besluttet å gi våre medlemmer og eiere en jubileumsgave som sendes ut i disse dager.

Les mer

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks