• Forsidebilde

Medlemsfordeler

Når du er medlem hos oss får du overskuddsdeling, økonomisk støtte til skadeforebyggende tiltak og tilbud om å delta på vår egen Tromstrygdskole.

Medlemsfordeler:

 • En egenandel ved skade, som er landets laveste egenandel.
 • Ingen aldersfradag i erstatningen,  verken på skrog, maskiner eller elektrisk/elektronisk utstyr. Dette gjelder fartøyer under 15 m/25 brt.
 • Bonus ved skadefri seilas.
 • Reduksjon i premien som følge av overskuddsdeling.
 • Direkte økonomisk støtte ved investering i skadeforebyggende tiltak. Ingen termintillegg til den avtalte prisen.
 • Utdeling av materiell og utstyr. (fartøyshandbok / vann & brann -alarm)
 • Ingen tilleggsrenter ved for sen eller utsatt premiebetaling.
 • Betalingsutsettelse dersom du kontakter oss ved betalingsproblemer.
 • Stemmerett på Tromstrygds generalforsamling med muligheter til å påvirke selskapets politikk.
 • Alle beslutninger som angår ditt forsikringsforhold tatt ved selskapets kontor i Tromsø, ikke minst skadebehandling og erstatningsoppgjør.
 • Deltagelse på Tromstrygdskolen gir rabatt i forsikringspremien.
 • Bruksrett til selskapets hus på Kanariøyene, det finnes en egen gruppe på Facebook med bilder: Tromstrygdhuset i Arguineguin
 • Du får også rabatt på ulike produkter som vi har gjennom våre samarbeidspartnere.
 • Lojale kunder(etter 10 års kundeforhold) får 20% reduksjon av standard egenandel ved kaskoskadeoppgjør.

Her er våre medlemstilbud:

Tilskuddliste for skadeforebyggende tiltak: